OFFICEGUY

שער הכתר הדני בחודש יולי 2019 (07/2019)

לשימושכם, שערי הכתר הדני ביולי 2019 (07/2019).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/07/2019 0.543 שער הכתר הדני בתאריך 01/07/2019 הוא 0.543
02/07/2019 0.541 שער הכתר הדני בתאריך 02/07/2019 הוא 0.541
03/07/2019 0.54 שער הכתר הדני בתאריך 03/07/2019 הוא 0.54
04/07/2019 0.54 שער הכתר הדני בתאריך 04/07/2019 הוא 0.54
05/07/2019 0.538 שער הכתר הדני בתאריך 05/07/2019 הוא 0.538
06/07/2019 0.537 שער הכתר הדני בתאריך 06/07/2019 הוא 0.537
07/07/2019 0.537 שער הכתר הדני בתאריך 07/07/2019 הוא 0.537
08/07/2019 0.537 שער הכתר הדני בתאריך 08/07/2019 הוא 0.537
09/07/2019 0.536 שער הכתר הדני בתאריך 09/07/2019 הוא 0.536
10/07/2019 0.537 שער הכתר הדני בתאריך 10/07/2019 הוא 0.537
11/07/2019 0.535 שער הכתר הדני בתאריך 11/07/2019 הוא 0.535
12/07/2019 0.536 שער הכתר הדני בתאריך 12/07/2019 הוא 0.536
13/07/2019 0.534 שער הכתר הדני בתאריך 13/07/2019 הוא 0.534
14/07/2019 0.534 שער הכתר הדני בתאריך 14/07/2019 הוא 0.534
15/07/2019 0.534 שער הכתר הדני בתאריך 15/07/2019 הוא 0.534
16/07/2019 0.532 שער הכתר הדני בתאריך 16/07/2019 הוא 0.532
17/07/2019 0.532 שער הכתר הדני בתאריך 17/07/2019 הוא 0.532
18/07/2019 0.532 שער הכתר הדני בתאריך 18/07/2019 הוא 0.532
19/07/2019 0.533 שער הכתר הדני בתאריך 19/07/2019 הוא 0.533
20/07/2019 0.531 שער הכתר הדני בתאריך 20/07/2019 הוא 0.531
21/07/2019 0.531 שער הכתר הדני בתאריך 21/07/2019 הוא 0.531
22/07/2019 0.531 שער הכתר הדני בתאריך 22/07/2019 הוא 0.531
23/07/2019 0.53 שער הכתר הדני בתאריך 23/07/2019 הוא 0.53
24/07/2019 0.526 שער הכתר הדני בתאריך 24/07/2019 הוא 0.526
25/07/2019 0.526 שער הכתר הדני בתאריך 25/07/2019 הוא 0.526
26/07/2019 0.526 שער הכתר הדני בתאריך 26/07/2019 הוא 0.526
27/07/2019 0.525 שער הכתר הדני בתאריך 27/07/2019 הוא 0.525
28/07/2019 0.525 שער הכתר הדני בתאריך 28/07/2019 הוא 0.525
29/07/2019 0.525 שער הכתר הדני בתאריך 29/07/2019 הוא 0.525
30/07/2019 0.523 שער הכתר הדני בתאריך 30/07/2019 הוא 0.523
31/07/2019 0.522 שער הכתר הדני בתאריך 31/07/2019 הוא 0.522
מעבר לשער הכתר הדני בחודש 08/2019 מעבר לשער הכתר הדני בחודש 06/2019

תגובות הגולשים