OFFICEGUY

שער הכתר הדני בחודש ספטמבר 2019 (09/2019)

לשימושכם, שערי הכתר הדני בספטמבר 2019 (09/2019).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/09/2019 0.521 שער הכתר הדני בתאריך 01/09/2019 הוא 0.521
02/09/2019 0.521 שער הכתר הדני בתאריך 02/09/2019 הוא 0.521
03/09/2019 0.521 שער הכתר הדני בתאריך 03/09/2019 הוא 0.521
04/09/2019 0.521 שער הכתר הדני בתאריך 04/09/2019 הוא 0.521
05/09/2019 0.521 שער הכתר הדני בתאריך 05/09/2019 הוא 0.521
06/09/2019 0.521 שער הכתר הדני בתאריך 06/09/2019 הוא 0.521
07/09/2019 0.522 שער הכתר הדני בתאריך 07/09/2019 הוא 0.522
08/09/2019 0.522 שער הכתר הדני בתאריך 08/09/2019 הוא 0.522
09/09/2019 0.522 שער הכתר הדני בתאריך 09/09/2019 הוא 0.522
10/09/2019 0.523 שער הכתר הדני בתאריך 10/09/2019 הוא 0.523
11/09/2019 0.523 שער הכתר הדני בתאריך 11/09/2019 הוא 0.523
12/09/2019 0.523 שער הכתר הדני בתאריך 12/09/2019 הוא 0.523
13/09/2019 0.524 שער הכתר הדני בתאריך 13/09/2019 הוא 0.524
14/09/2019 0.523 שער הכתר הדני בתאריך 14/09/2019 הוא 0.523
15/09/2019 0.523 שער הכתר הדני בתאריך 15/09/2019 הוא 0.523
16/09/2019 0.523 שער הכתר הדני בתאריך 16/09/2019 הוא 0.523
17/09/2019 0.524 שער הכתר הדני בתאריך 17/09/2019 הוא 0.524
18/09/2019 0.524 שער הכתר הדני בתאריך 18/09/2019 הוא 0.524
19/09/2019 0.522 שער הכתר הדני בתאריך 19/09/2019 הוא 0.522
20/09/2019 0.52 שער הכתר הדני בתאריך 20/09/2019 הוא 0.52
21/09/2019 0.518 שער הכתר הדני בתאריך 21/09/2019 הוא 0.518
22/09/2019 0.518 שער הכתר הדני בתאריך 22/09/2019 הוא 0.518
23/09/2019 0.518 שער הכתר הדני בתאריך 23/09/2019 הוא 0.518
24/09/2019 0.517 שער הכתר הדני בתאריך 24/09/2019 הוא 0.517
25/09/2019 0.516 שער הכתר הדני בתאריך 25/09/2019 הוא 0.516
26/09/2019 0.515 שער הכתר הדני בתאריך 26/09/2019 הוא 0.515
27/09/2019 0.51 שער הכתר הדני בתאריך 27/09/2019 הוא 0.51
28/09/2019 0.51 שער הכתר הדני בתאריך 28/09/2019 הוא 0.51
29/09/2019 0.51 שער הכתר הדני בתאריך 29/09/2019 הוא 0.51
30/09/2019 0.51 שער הכתר הדני בתאריך 30/09/2019 הוא 0.51
מעבר לשער הכתר הדני בחודש 10/2019 מעבר לשער הכתר הדני בחודש 08/2019

תגובות הגולשים