OFFICEGUY

שער הכתר הדני בחודש דצמבר 2019 (12/2019)

לשימושכם, שערי הכתר הדני בדצמבר 2019 (12/2019).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2019 0.512 שער הכתר הדני בתאריך 01/12/2019 הוא 0.512
02/12/2019 0.512 שער הכתר הדני בתאריך 02/12/2019 הוא 0.512
03/12/2019 0.516 שער הכתר הדני בתאריך 03/12/2019 הוא 0.516
04/12/2019 0.515 שער הכתר הדני בתאריך 04/12/2019 הוא 0.515
05/12/2019 0.515 שער הכתר הדני בתאריך 05/12/2019 הוא 0.515
06/12/2019 0.514 שער הכתר הדני בתאריך 06/12/2019 הוא 0.514
07/12/2019 0.514 שער הכתר הדני בתאריך 07/12/2019 הוא 0.514
08/12/2019 0.514 שער הכתר הדני בתאריך 08/12/2019 הוא 0.514
09/12/2019 0.514 שער הכתר הדני בתאריך 09/12/2019 הוא 0.514
10/12/2019 0.514 שער הכתר הדני בתאריך 10/12/2019 הוא 0.514
11/12/2019 0.516 שער הכתר הדני בתאריך 11/12/2019 הוא 0.516
12/12/2019 0.518 שער הכתר הדני בתאריך 12/12/2019 הוא 0.518
13/12/2019 0.52 שער הכתר הדני בתאריך 13/12/2019 הוא 0.52
14/12/2019 0.521 שער הכתר הדני בתאריך 14/12/2019 הוא 0.521
15/12/2019 0.521 שער הכתר הדני בתאריך 15/12/2019 הוא 0.521
16/12/2019 0.521 שער הכתר הדני בתאריך 16/12/2019 הוא 0.521
17/12/2019 0.522 שער הכתר הדני בתאריך 17/12/2019 הוא 0.522
18/12/2019 0.521 שער הכתר הדני בתאריך 18/12/2019 הוא 0.521
19/12/2019 0.52 שער הכתר הדני בתאריך 19/12/2019 הוא 0.52
20/12/2019 0.518 שער הכתר הדני בתאריך 20/12/2019 הוא 0.518
21/12/2019 0.515 שער הכתר הדני בתאריך 21/12/2019 הוא 0.515
22/12/2019 0.515 שער הכתר הדני בתאריך 22/12/2019 הוא 0.515
23/12/2019 0.515 שער הכתר הדני בתאריך 23/12/2019 הוא 0.515
24/12/2019 0.514 שער הכתר הדני בתאריך 24/12/2019 הוא 0.514
25/12/2019 0.516 שער הכתר הדני בתאריך 25/12/2019 הוא 0.516
26/12/2019 0.516 שער הכתר הדני בתאריך 26/12/2019 הוא 0.516
27/12/2019 0.517 שער הכתר הדני בתאריך 27/12/2019 הוא 0.517
28/12/2019 0.519 שער הכתר הדני בתאריך 28/12/2019 הוא 0.519
29/12/2019 0.519 שער הכתר הדני בתאריך 29/12/2019 הוא 0.519
30/12/2019 0.519 שער הכתר הדני בתאריך 30/12/2019 הוא 0.519
31/12/2019 0.519 שער הכתר הדני בתאריך 31/12/2019 הוא 0.519
מעבר לשער הכתר הדני בחודש 01/2020 מעבר לשער הכתר הדני בחודש 11/2019

תגובות הגולשים