OFFICEGUY

שער הכתר הדני בחודש פברואר 2020 (02/2020)

לשימושכם, שערי הכתר הדני בפברואר 2020 (02/2020).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2020 0.51 שער הכתר הדני בתאריך 01/02/2020 הוא 0.51
02/02/2020 0.51 שער הכתר הדני בתאריך 02/02/2020 הוא 0.51
03/02/2020 0.51 שער הכתר הדני בתאריך 03/02/2020 הוא 0.51
04/02/2020 0.51 שער הכתר הדני בתאריך 04/02/2020 הוא 0.51
05/02/2020 0.509 שער הכתר הדני בתאריך 05/02/2020 הוא 0.509
06/02/2020 0.506 שער הכתר הדני בתאריך 06/02/2020 הוא 0.506
07/02/2020 0.503 שער הכתר הדני בתאריך 07/02/2020 הוא 0.503
08/02/2020 0.501 שער הכתר הדני בתאריך 08/02/2020 הוא 0.501
09/02/2020 0.501 שער הכתר הדני בתאריך 09/02/2020 הוא 0.501
10/02/2020 0.501 שער הכתר הדני בתאריך 10/02/2020 הוא 0.501
11/02/2020 0.50 שער הכתר הדני בתאריך 11/02/2020 הוא 0.50
12/02/2020 0.50 שער הכתר הדני בתאריך 12/02/2020 הוא 0.50
13/02/2020 0.499 שער הכתר הדני בתאריך 13/02/2020 הוא 0.499
14/02/2020 0.499 שער הכתר הדני בתאריך 14/02/2020 הוא 0.499
15/02/2020 0.497 שער הכתר הדני בתאריך 15/02/2020 הוא 0.497
16/02/2020 0.497 שער הכתר הדני בתאריך 16/02/2020 הוא 0.497
17/02/2020 0.497 שער הכתר הדני בתאריך 17/02/2020 הוא 0.497
18/02/2020 0.495 שער הכתר הדני בתאריך 18/02/2020 הוא 0.495
19/02/2020 0.495 שער הכתר הדני בתאריך 19/02/2020 הוא 0.495
20/02/2020 0.496 שער הכתר הדני בתאריך 20/02/2020 הוא 0.496
21/02/2020 0.496 שער הכתר הדני בתאריך 21/02/2020 הוא 0.496
22/02/2020 0.498 שער הכתר הדני בתאריך 22/02/2020 הוא 0.498
23/02/2020 0.498 שער הכתר הדני בתאריך 23/02/2020 הוא 0.498
24/02/2020 0.498 שער הכתר הדני בתאריך 24/02/2020 הוא 0.498
25/02/2020 0.497 שער הכתר הדני בתאריך 25/02/2020 הוא 0.497
26/02/2020 0.501 שער הכתר הדני בתאריך 26/02/2020 הוא 0.501
27/02/2020 0.503 שער הכתר הדני בתאריך 27/02/2020 הוא 0.503
28/02/2020 0.511 שער הכתר הדני בתאריך 28/02/2020 הוא 0.511
29/02/2020 0.511 שער הכתר הדני בתאריך 29/02/2020 הוא 0.511
מעבר לשער הכתר הדני בחודש 03/2020 מעבר לשער הכתר הדני בחודש 01/2020

תגובות הגולשים