OFFICEGUY

שער הלירה המצרית בחודש דצמבר 2010 (12/2010)

לשימושכם, שערי הלירה המצרית בדצמבר 2010 (12/2010).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2010 0.633 שער הלירה המצרית בתאריך 01/12/2010 הוא 0.633
02/12/2010 0.631 שער הלירה המצרית בתאריך 02/12/2010 הוא 0.631
03/12/2010 0.628 שער הלירה המצרית בתאריך 03/12/2010 הוא 0.628
04/12/2010 0.628 שער הלירה המצרית בתאריך 04/12/2010 הוא 0.628
05/12/2010 0.628 שער הלירה המצרית בתאריך 05/12/2010 הוא 0.628
06/12/2010 0.628 שער הלירה המצרית בתאריך 06/12/2010 הוא 0.628
07/12/2010 0.627 שער הלירה המצרית בתאריך 07/12/2010 הוא 0.627
08/12/2010 0.629 שער הלירה המצרית בתאריך 08/12/2010 הוא 0.629
09/12/2010 0.627 שער הלירה המצרית בתאריך 09/12/2010 הוא 0.627
10/12/2010 0.625 שער הלירה המצרית בתאריך 10/12/2010 הוא 0.625
11/12/2010 0.623 שער הלירה המצרית בתאריך 11/12/2010 הוא 0.623
12/12/2010 0.623 שער הלירה המצרית בתאריך 12/12/2010 הוא 0.623
13/12/2010 0.623 שער הלירה המצרית בתאריך 13/12/2010 הוא 0.623
14/12/2010 0.62 שער הלירה המצרית בתאריך 14/12/2010 הוא 0.62
15/12/2010 0.618 שער הלירה המצרית בתאריך 15/12/2010 הוא 0.618
16/12/2010 0.621 שער הלירה המצרית בתאריך 16/12/2010 הוא 0.621
17/12/2010 0.619 שער הלירה המצרית בתאריך 17/12/2010 הוא 0.619
18/12/2010 0.62 שער הלירה המצרית בתאריך 18/12/2010 הוא 0.62
19/12/2010 0.62 שער הלירה המצרית בתאריך 19/12/2010 הוא 0.62
20/12/2010 0.62 שער הלירה המצרית בתאריך 20/12/2010 הוא 0.62
21/12/2010 0.62 שער הלירה המצרית בתאריך 21/12/2010 הוא 0.62
22/12/2010 0.619 שער הלירה המצרית בתאריך 22/12/2010 הוא 0.619
23/12/2010 0.619 שער הלירה המצרית בתאריך 23/12/2010 הוא 0.619
24/12/2010 0.619 שער הלירה המצרית בתאריך 24/12/2010 הוא 0.619
25/12/2010 0.617 שער הלירה המצרית בתאריך 25/12/2010 הוא 0.617
26/12/2010 0.617 שער הלירה המצרית בתאריך 26/12/2010 הוא 0.617
27/12/2010 0.617 שער הלירה המצרית בתאריך 27/12/2010 הוא 0.617
28/12/2010 0.615 שער הלירה המצרית בתאריך 28/12/2010 הוא 0.615
29/12/2010 0.616 שער הלירה המצרית בתאריך 29/12/2010 הוא 0.616
30/12/2010 0.613 שער הלירה המצרית בתאריך 30/12/2010 הוא 0.613
31/12/2010 0.611 שער הלירה המצרית בתאריך 31/12/2010 הוא 0.611
מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 01/2011 מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 11/2010

תגובות הגולשים