OFFICEGUY

שער הלירה המצרית בחודש ינואר 2011 (01/2011)

לשימושכם, שערי הלירה המצרית בינואר 2011 (01/2011).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/01/2011 0.611 שער הלירה המצרית בתאריך 01/01/2011 הוא 0.611
02/01/2011 0.611 שער הלירה המצרית בתאריך 02/01/2011 הוא 0.611
03/01/2011 0.611 שער הלירה המצרית בתאריך 03/01/2011 הוא 0.611
04/01/2011 0.609 שער הלירה המצרית בתאריך 04/01/2011 הוא 0.609
05/01/2011 0.611 שער הלירה המצרית בתאריך 05/01/2011 הוא 0.611
06/01/2011 0.614 שער הלירה המצרית בתאריך 06/01/2011 הוא 0.614
07/01/2011 0.617 שער הלירה המצרית בתאריך 07/01/2011 הוא 0.617
08/01/2011 0.617 שער הלירה המצרית בתאריך 08/01/2011 הוא 0.617
09/01/2011 0.617 שער הלירה המצרית בתאריך 09/01/2011 הוא 0.617
10/01/2011 0.617 שער הלירה המצרית בתאריך 10/01/2011 הוא 0.617
11/01/2011 0.612 שער הלירה המצרית בתאריך 11/01/2011 הוא 0.612
12/01/2011 0.61 שער הלירה המצרית בתאריך 12/01/2011 הוא 0.61
13/01/2011 0.615 שער הלירה המצרית בתאריך 13/01/2011 הוא 0.615
14/01/2011 0.612 שער הלירה המצרית בתאריך 14/01/2011 הוא 0.612
15/01/2011 0.609 שער הלירה המצרית בתאריך 15/01/2011 הוא 0.609
16/01/2011 0.609 שער הלירה המצרית בתאריך 16/01/2011 הוא 0.609
17/01/2011 0.609 שער הלירה המצרית בתאריך 17/01/2011 הוא 0.609
18/01/2011 0.606 שער הלירה המצרית בתאריך 18/01/2011 הוא 0.606
19/01/2011 0.609 שער הלירה המצרית בתאריך 19/01/2011 הוא 0.609
20/01/2011 0.62 שער הלירה המצרית בתאריך 20/01/2011 הוא 0.62
21/01/2011 0.625 שער הלירה המצרית בתאריך 21/01/2011 הוא 0.625
22/01/2011 0.623 שער הלירה המצרית בתאריך 22/01/2011 הוא 0.623
23/01/2011 0.623 שער הלירה המצרית בתאריך 23/01/2011 הוא 0.623
24/01/2011 0.623 שער הלירה המצרית בתאריך 24/01/2011 הוא 0.623
25/01/2011 0.622 שער הלירה המצרית בתאריך 25/01/2011 הוא 0.622
26/01/2011 0.618 שער הלירה המצרית בתאריך 26/01/2011 הוא 0.618
27/01/2011 0.624 שער הלירה המצרית בתאריך 27/01/2011 הוא 0.624
28/01/2011 0.628 שער הלירה המצרית בתאריך 28/01/2011 הוא 0.628
29/01/2011 0.633 שער הלירה המצרית בתאריך 29/01/2011 הוא 0.633
30/01/2011 0.633 שער הלירה המצרית בתאריך 30/01/2011 הוא 0.633
31/01/2011 0.633 שער הלירה המצרית בתאריך 31/01/2011 הוא 0.633
מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 02/2011 מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 12/2010

תגובות הגולשים