OFFICEGUY

שער הלירה המצרית בחודש פברואר 2011 (02/2011)

לשימושכם, שערי הלירה המצרית בפברואר 2011 (02/2011).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2011 0.63 שער הלירה המצרית בתאריך 01/02/2011 הוא 0.63
02/02/2011 0.627 שער הלירה המצרית בתאריך 02/02/2011 הוא 0.627
03/02/2011 0.629 שער הלירה המצרית בתאריך 03/02/2011 הוא 0.629
04/02/2011 0.634 שער הלירה המצרית בתאריך 04/02/2011 הוא 0.634
05/02/2011 0.618 שער הלירה המצרית בתאריך 05/02/2011 הוא 0.618
06/02/2011 0.618 שער הלירה המצרית בתאריך 06/02/2011 הוא 0.618
07/02/2011 0.618 שער הלירה המצרית בתאריך 07/02/2011 הוא 0.618
08/02/2011 0.626 שער הלירה המצרית בתאריך 08/02/2011 הוא 0.626
09/02/2011 0.623 שער הלירה המצרית בתאריך 09/02/2011 הוא 0.623
10/02/2011 0.627 שער הלירה המצרית בתאריך 10/02/2011 הוא 0.627
11/02/2011 0.628 שער הלירה המצרית בתאריך 11/02/2011 הוא 0.628
12/02/2011 0.624 שער הלירה המצרית בתאריך 12/02/2011 הוא 0.624
13/02/2011 0.624 שער הלירה המצרית בתאריך 13/02/2011 הוא 0.624
14/02/2011 0.624 שער הלירה המצרית בתאריך 14/02/2011 הוא 0.624
15/02/2011 0.621 שער הלירה המצרית בתאריך 15/02/2011 הוא 0.621
16/02/2011 0.614 שער הלירה המצרית בתאריך 16/02/2011 הוא 0.614
17/02/2011 0.615 שער הלירה המצרית בתאריך 17/02/2011 הוא 0.615
18/02/2011 0.616 שער הלירה המצרית בתאריך 18/02/2011 הוא 0.616
19/02/2011 0.612 שער הלירה המצרית בתאריך 19/02/2011 הוא 0.612
20/02/2011 0.612 שער הלירה המצרית בתאריך 20/02/2011 הוא 0.612
21/02/2011 0.612 שער הלירה המצרית בתאריך 21/02/2011 הוא 0.612
22/02/2011 0.617 שער הלירה המצרית בתאריך 22/02/2011 הוא 0.617
23/02/2011 0.617 שער הלירה המצרית בתאריך 23/02/2011 הוא 0.617
24/02/2011 0.621 שער הלירה המצרית בתאריך 24/02/2011 הוא 0.621
25/02/2011 0.621 שער הלירה המצרית בתאריך 25/02/2011 הוא 0.621
26/02/2011 0.615 שער הלירה המצרית בתאריך 26/02/2011 הוא 0.615
27/02/2011 0.615 שער הלירה המצרית בתאריך 27/02/2011 הוא 0.615
28/02/2011 0.615 שער הלירה המצרית בתאריך 28/02/2011 הוא 0.615
מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 03/2011 מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 01/2011

תגובות הגולשים