OFFICEGUY

שער הלירה המצרית בחודש אפריל 2011 (04/2011)

לשימושכם, שערי הלירה המצרית באפריל 2011 (04/2011).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2011 0.583 שער הלירה המצרית בתאריך 01/04/2011 הוא 0.583
02/04/2011 0.582 שער הלירה המצרית בתאריך 02/04/2011 הוא 0.582
03/04/2011 0.582 שער הלירה המצרית בתאריך 03/04/2011 הוא 0.582
04/04/2011 0.582 שער הלירה המצרית בתאריך 04/04/2011 הוא 0.582
05/04/2011 0.583 שער הלירה המצרית בתאריך 05/04/2011 הוא 0.583
06/04/2011 0.58 שער הלירה המצרית בתאריך 06/04/2011 הוא 0.58
07/04/2011 0.579 שער הלירה המצרית בתאריך 07/04/2011 הוא 0.579
08/04/2011 0.576 שער הלירה המצרית בתאריך 08/04/2011 הוא 0.576
09/04/2011 0.577 שער הלירה המצרית בתאריך 09/04/2011 הוא 0.577
10/04/2011 0.577 שער הלירה המצרית בתאריך 10/04/2011 הוא 0.577
11/04/2011 0.577 שער הלירה המצרית בתאריך 11/04/2011 הוא 0.577
12/04/2011 0.577 שער הלירה המצרית בתאריך 12/04/2011 הוא 0.577
13/04/2011 0.573 שער הלירה המצרית בתאריך 13/04/2011 הוא 0.573
14/04/2011 0.576 שער הלירה המצרית בתאריך 14/04/2011 הוא 0.576
15/04/2011 0.573 שער הלירה המצרית בתאריך 15/04/2011 הוא 0.573
16/04/2011 0.575 שער הלירה המצרית בתאריך 16/04/2011 הוא 0.575
17/04/2011 0.575 שער הלירה המצרית בתאריך 17/04/2011 הוא 0.575
18/04/2011 0.575 שער הלירה המצרית בתאריך 18/04/2011 הוא 0.575
19/04/2011 0.575 שער הלירה המצרית בתאריך 19/04/2011 הוא 0.575
20/04/2011 0.575 שער הלירה המצרית בתאריך 20/04/2011 הוא 0.575
21/04/2011 0.572 שער הלירה המצרית בתאריך 21/04/2011 הוא 0.572
22/04/2011 0.574 שער הלירה המצרית בתאריך 22/04/2011 הוא 0.574
23/04/2011 0.574 שער הלירה המצרית בתאריך 23/04/2011 הוא 0.574
24/04/2011 0.574 שער הלירה המצרית בתאריך 24/04/2011 הוא 0.574
25/04/2011 0.574 שער הלירה המצרית בתאריך 25/04/2011 הוא 0.574
26/04/2011 0.574 שער הלירה המצרית בתאריך 26/04/2011 הוא 0.574
27/04/2011 0.575 שער הלירה המצרית בתאריך 27/04/2011 הוא 0.575
28/04/2011 0.574 שער הלירה המצרית בתאריך 28/04/2011 הוא 0.574
29/04/2011 0.571 שער הלירה המצרית בתאריך 29/04/2011 הוא 0.571
30/04/2011 0.571 שער הלירה המצרית בתאריך 30/04/2011 הוא 0.571
מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 05/2011 מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 03/2011

תגובות הגולשים