OFFICEGUY

שער הלירה המצרית בחודש מאי 2011 (05/2011)

לשימושכם, שערי הלירה המצרית במאי 2011 (05/2011).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/05/2011 0.568 שער הלירה המצרית בתאריך 01/05/2011 הוא 0.568
02/05/2011 0.568 שער הלירה המצרית בתאריך 02/05/2011 הוא 0.568
03/05/2011 0.571 שער הלירה המצרית בתאריך 03/05/2011 הוא 0.571
04/05/2011 0.57 שער הלירה המצרית בתאריך 04/05/2011 הוא 0.57
05/05/2011 0.573 שער הלירה המצרית בתאריך 05/05/2011 הוא 0.573
06/05/2011 0.58 שער הלירה המצרית בתאריך 06/05/2011 הוא 0.58
07/05/2011 0.58 שער הלירה המצרית בתאריך 07/05/2011 הוא 0.58
08/05/2011 0.58 שער הלירה המצרית בתאריך 08/05/2011 הוא 0.58
09/05/2011 0.58 שער הלירה המצרית בתאריך 09/05/2011 הוא 0.58
10/05/2011 0.584 שער הלירה המצרית בתאריך 10/05/2011 הוא 0.584
11/05/2011 0.584 שער הלירה המצרית בתאריך 11/05/2011 הוא 0.584
12/05/2011 0.59 שער הלירה המצרית בתאריך 12/05/2011 הוא 0.59
13/05/2011 0.587 שער הלירה המצרית בתאריך 13/05/2011 הוא 0.587
14/05/2011 0.596 שער הלירה המצרית בתאריך 14/05/2011 הוא 0.596
15/05/2011 0.596 שער הלירה המצרית בתאריך 15/05/2011 הוא 0.596
16/05/2011 0.596 שער הלירה המצרית בתאריך 16/05/2011 הוא 0.596
17/05/2011 0.592 שער הלירה המצרית בתאריך 17/05/2011 הוא 0.592
18/05/2011 0.593 שער הלירה המצרית בתאריך 18/05/2011 הוא 0.593
19/05/2011 0.586 שער הלירה המצרית בתאריך 19/05/2011 הוא 0.586
20/05/2011 0.584 שער הלירה המצרית בתאריך 20/05/2011 הוא 0.584
21/05/2011 0.591 שער הלירה המצרית בתאריך 21/05/2011 הוא 0.591
22/05/2011 0.591 שער הלירה המצרית בתאריך 22/05/2011 הוא 0.591
23/05/2011 0.591 שער הלירה המצרית בתאריך 23/05/2011 הוא 0.591
24/05/2011 0.588 שער הלירה המצרית בתאריך 24/05/2011 הוא 0.588
25/05/2011 0.588 שער הלירה המצרית בתאריך 25/05/2011 הוא 0.588
26/05/2011 0.582 שער הלירה המצרית בתאריך 26/05/2011 הוא 0.582
27/05/2011 0.583 שער הלירה המצרית בתאריך 27/05/2011 הוא 0.583
28/05/2011 0.579 שער הלירה המצרית בתאריך 28/05/2011 הוא 0.579
29/05/2011 0.579 שער הלירה המצרית בתאריך 29/05/2011 הוא 0.579
30/05/2011 0.579 שער הלירה המצרית בתאריך 30/05/2011 הוא 0.579
31/05/2011 0.579 שער הלירה המצרית בתאריך 31/05/2011 הוא 0.579
מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 06/2011 מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 04/2011

תגובות הגולשים