OFFICEGUY

שער הלירה המצרית בחודש דצמבר 2011 (12/2011)

לשימושכם, שערי הלירה המצרית בדצמבר 2011 (12/2011).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2011 0.623 שער הלירה המצרית בתאריך 01/12/2011 הוא 0.623
02/12/2011 0.621 שער הלירה המצרית בתאריך 02/12/2011 הוא 0.621
03/12/2011 0.621 שער הלירה המצרית בתאריך 03/12/2011 הוא 0.621
04/12/2011 0.621 שער הלירה המצרית בתאריך 04/12/2011 הוא 0.621
05/12/2011 0.621 שער הלירה המצרית בתאריך 05/12/2011 הוא 0.621
06/12/2011 0.622 שער הלירה המצרית בתאריך 06/12/2011 הוא 0.622
07/12/2011 0.622 שער הלירה המצרית בתאריך 07/12/2011 הוא 0.622
08/12/2011 0.622 שער הלירה המצרית בתאריך 08/12/2011 הוא 0.622
09/12/2011 0.627 שער הלירה המצרית בתאריך 09/12/2011 הוא 0.627
10/12/2011 0.625 שער הלירה המצרית בתאריך 10/12/2011 הוא 0.625
11/12/2011 0.625 שער הלירה המצרית בתאריך 11/12/2011 הוא 0.625
12/12/2011 0.625 שער הלירה המצרית בתאריך 12/12/2011 הוא 0.625
13/12/2011 0.626 שער הלירה המצרית בתאריך 13/12/2011 הוא 0.626
14/12/2011 0.631 שער הלירה המצרית בתאריך 14/12/2011 הוא 0.631
15/12/2011 0.631 שער הלירה המצרית בתאריך 15/12/2011 הוא 0.631
16/12/2011 0.63 שער הלירה המצרית בתאריך 16/12/2011 הוא 0.63
17/12/2011 0.63 שער הלירה המצרית בתאריך 17/12/2011 הוא 0.63
18/12/2011 0.63 שער הלירה המצרית בתאריך 18/12/2011 הוא 0.63
19/12/2011 0.63 שער הלירה המצרית בתאריך 19/12/2011 הוא 0.63
20/12/2011 0.628 שער הלירה המצרית בתאריך 20/12/2011 הוא 0.628
21/12/2011 0.626 שער הלירה המצרית בתאריך 21/12/2011 הוא 0.626
22/12/2011 0.629 שער הלירה המצרית בתאריך 22/12/2011 הוא 0.629
23/12/2011 0.629 שער הלירה המצרית בתאריך 23/12/2011 הוא 0.629
24/12/2011 0.626 שער הלירה המצרית בתאריך 24/12/2011 הוא 0.626
25/12/2011 0.626 שער הלירה המצרית בתאריך 25/12/2011 הוא 0.626
26/12/2011 0.626 שער הלירה המצרית בתאריך 26/12/2011 הוא 0.626
27/12/2011 0.626 שער הלירה המצרית בתאריך 27/12/2011 הוא 0.626
28/12/2011 0.63 שער הלירה המצרית בתאריך 28/12/2011 הוא 0.63
29/12/2011 0.633 שער הלירה המצרית בתאריך 29/12/2011 הוא 0.633
30/12/2011 0.634 שער הלירה המצרית בתאריך 30/12/2011 הוא 0.634
31/12/2011 0.634 שער הלירה המצרית בתאריך 31/12/2011 הוא 0.634
מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 01/2012 מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 11/2011

תגובות הגולשים