OFFICEGUY

שער הלירה המצרית בחודש מרץ 2015 (03/2015)

לשימושכם, שערי הלירה המצרית במרץ 2015 (03/2015).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/03/2015 0.523 שער הלירה המצרית בתאריך 01/03/2015 הוא 0.523
02/03/2015 0.523 שער הלירה המצרית בתאריך 02/03/2015 הוא 0.523
03/03/2015 0.523 שער הלירה המצרית בתאריך 03/03/2015 הוא 0.523
04/03/2015 0.522 שער הלירה המצרית בתאריך 04/03/2015 הוא 0.522
05/03/2015 0.527 שער הלירה המצרית בתאריך 05/03/2015 הוא 0.527
06/03/2015 0.527 שער הלירה המצרית בתאריך 06/03/2015 הוא 0.527
07/03/2015 0.527 שער הלירה המצרית בתאריך 07/03/2015 הוא 0.527
08/03/2015 0.527 שער הלירה המצרית בתאריך 08/03/2015 הוא 0.527
09/03/2015 0.527 שער הלירה המצרית בתאריך 09/03/2015 הוא 0.527
10/03/2015 0.53 שער הלירה המצרית בתאריך 10/03/2015 הוא 0.53
11/03/2015 0.531 שער הלירה המצרית בתאריך 11/03/2015 הוא 0.531
12/03/2015 0.527 שער הלירה המצרית בתאריך 12/03/2015 הוא 0.527
13/03/2015 0.526 שער הלירה המצרית בתאריך 13/03/2015 הוא 0.526
14/03/2015 0.527 שער הלירה המצרית בתאריך 14/03/2015 הוא 0.527
15/03/2015 0.527 שער הלירה המצרית בתאריך 15/03/2015 הוא 0.527
16/03/2015 0.527 שער הלירה המצרית בתאריך 16/03/2015 הוא 0.527
17/03/2015 0.527 שער הלירה המצרית בתאריך 17/03/2015 הוא 0.527
18/03/2015 0.527 שער הלירה המצרית בתאריך 18/03/2015 הוא 0.527
19/03/2015 0.525 שער הלירה המצרית בתאריך 19/03/2015 הוא 0.525
20/03/2015 0.531 שער הלירה המצרית בתאריך 20/03/2015 הוא 0.531
21/03/2015 0.527 שער הלירה המצרית בתאריך 21/03/2015 הוא 0.527
22/03/2015 0.527 שער הלירה המצרית בתאריך 22/03/2015 הוא 0.527
23/03/2015 0.527 שער הלירה המצרית בתאריך 23/03/2015 הוא 0.527
24/03/2015 0.515 שער הלירה המצרית בתאריך 24/03/2015 הוא 0.515
25/03/2015 0.518 שער הלירה המצרית בתאריך 25/03/2015 הוא 0.518
26/03/2015 0.517 שער הלירה המצרית בתאריך 26/03/2015 הוא 0.517
27/03/2015 0.521 שער הלירה המצרית בתאריך 27/03/2015 הוא 0.521
28/03/2015 0.52 שער הלירה המצרית בתאריך 28/03/2015 הוא 0.52
29/03/2015 0.52 שער הלירה המצרית בתאריך 29/03/2015 הוא 0.52
30/03/2015 0.52 שער הלירה המצרית בתאריך 30/03/2015 הוא 0.52
31/03/2015 0.522 שער הלירה המצרית בתאריך 31/03/2015 הוא 0.522
מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 04/2015 מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 02/2015

תגובות הגולשים