OFFICEGUY

שער הלירה המצרית בחודש אפריל 2015 (04/2015)

לשימושכם, שערי הלירה המצרית באפריל 2015 (04/2015).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2015 0.521 שער הלירה המצרית בתאריך 01/04/2015 הוא 0.521
02/04/2015 0.519 שער הלירה המצרית בתאריך 02/04/2015 הוא 0.519
03/04/2015 0.516 שער הלירה המצרית בתאריך 03/04/2015 הוא 0.516
04/04/2015 0.516 שער הלירה המצרית בתאריך 04/04/2015 הוא 0.516
05/04/2015 0.516 שער הלירה המצרית בתאריך 05/04/2015 הוא 0.516
06/04/2015 0.516 שער הלירה המצרית בתאריך 06/04/2015 הוא 0.516
07/04/2015 0.516 שער הלירה המצרית בתאריך 07/04/2015 הוא 0.516
08/04/2015 0.516 שער הלירה המצרית בתאריך 08/04/2015 הוא 0.516
09/04/2015 0.517 שער הלירה המצרית בתאריך 09/04/2015 הוא 0.517
10/04/2015 0.526 שער הלירה המצרית בתאריך 10/04/2015 הוא 0.526
11/04/2015 0.526 שער הלירה המצרית בתאריך 11/04/2015 הוא 0.526
12/04/2015 0.526 שער הלירה המצרית בתאריך 12/04/2015 הוא 0.526
13/04/2015 0.526 שער הלירה המצרית בתאריך 13/04/2015 הוא 0.526
14/04/2015 0.522 שער הלירה המצרית בתאריך 14/04/2015 הוא 0.522
15/04/2015 0.521 שער הלירה המצרית בתאריך 15/04/2015 הוא 0.521
16/04/2015 0.516 שער הלירה המצרית בתאריך 16/04/2015 הוא 0.516
17/04/2015 0.515 שער הלירה המצרית בתאריך 17/04/2015 הוא 0.515
18/04/2015 0.514 שער הלירה המצרית בתאריך 18/04/2015 הוא 0.514
19/04/2015 0.514 שער הלירה המצרית בתאריך 19/04/2015 הוא 0.514
20/04/2015 0.514 שער הלירה המצרית בתאריך 20/04/2015 הוא 0.514
21/04/2015 0.517 שער הלירה המצרית בתאריך 21/04/2015 הוא 0.517
22/04/2015 0.518 שער הלירה המצרית בתאריך 22/04/2015 הוא 0.518
23/04/2015 0.515 שער הלירה המצרית בתאריך 23/04/2015 הוא 0.515
24/04/2015 0.515 שער הלירה המצרית בתאריך 24/04/2015 הוא 0.515
25/04/2015 0.515 שער הלירה המצרית בתאריך 25/04/2015 הוא 0.515
26/04/2015 0.515 שער הלירה המצרית בתאריך 26/04/2015 הוא 0.515
27/04/2015 0.515 שער הלירה המצרית בתאריך 27/04/2015 הוא 0.515
28/04/2015 0.51 שער הלירה המצרית בתאריך 28/04/2015 הוא 0.51
29/04/2015 0.508 שער הלירה המצרית בתאריך 29/04/2015 הוא 0.508
30/04/2015 0.506 שער הלירה המצרית בתאריך 30/04/2015 הוא 0.506
מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 05/2015 מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 03/2015

תגובות הגולשים