OFFICEGUY

שער הלירה המצרית בחודש מאי 2015 (05/2015)

לשימושכם, שערי הלירה המצרית במאי 2015 (05/2015).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/05/2015 0.506 שער הלירה המצרית בתאריך 01/05/2015 הוא 0.506
02/05/2015 0.51 שער הלירה המצרית בתאריך 02/05/2015 הוא 0.51
03/05/2015 0.51 שער הלירה המצרית בתאריך 03/05/2015 הוא 0.51
04/05/2015 0.51 שער הלירה המצרית בתאריך 04/05/2015 הוא 0.51
05/05/2015 0.508 שער הלירה המצרית בתאריך 05/05/2015 הוא 0.508
06/05/2015 0.507 שער הלירה המצרית בתאריך 06/05/2015 הוא 0.507
07/05/2015 0.507 שער הלירה המצרית בתאריך 07/05/2015 הוא 0.507
08/05/2015 0.507 שער הלירה המצרית בתאריך 08/05/2015 הוא 0.507
09/05/2015 0.507 שער הלירה המצרית בתאריך 09/05/2015 הוא 0.507
10/05/2015 0.507 שער הלירה המצרית בתאריך 10/05/2015 הוא 0.507
11/05/2015 0.507 שער הלירה המצרית בתאריך 11/05/2015 הוא 0.507
12/05/2015 0.506 שער הלירה המצרית בתאריך 12/05/2015 הוא 0.506
13/05/2015 0.505 שער הלירה המצרית בתאריך 13/05/2015 הוא 0.505
14/05/2015 0.501 שער הלירה המצרית בתאריך 14/05/2015 הוא 0.501
15/05/2015 0.501 שער הלירה המצרית בתאריך 15/05/2015 הוא 0.501
16/05/2015 0.501 שער הלירה המצרית בתאריך 16/05/2015 הוא 0.501
17/05/2015 0.501 שער הלירה המצרית בתאריך 17/05/2015 הוא 0.501
18/05/2015 0.501 שער הלירה המצרית בתאריך 18/05/2015 הוא 0.501
19/05/2015 0.505 שער הלירה המצרית בתאריך 19/05/2015 הוא 0.505
20/05/2015 0.508 שער הלירה המצרית בתאריך 20/05/2015 הוא 0.508
21/05/2015 0.506 שער הלירה המצרית בתאריך 21/05/2015 הוא 0.506
22/05/2015 0.508 שער הלירה המצרית בתאריך 22/05/2015 הוא 0.508
23/05/2015 0.508 שער הלירה המצרית בתאריך 23/05/2015 הוא 0.508
24/05/2015 0.508 שער הלירה המצרית בתאריך 24/05/2015 הוא 0.508
25/05/2015 0.508 שער הלירה המצרית בתאריך 25/05/2015 הוא 0.508
26/05/2015 0.508 שער הלירה המצרית בתאריך 26/05/2015 הוא 0.508
27/05/2015 0.508 שער הלירה המצרית בתאריך 27/05/2015 הוא 0.508
28/05/2015 0.509 שער הלירה המצרית בתאריך 28/05/2015 הוא 0.509
29/05/2015 0.508 שער הלירה המצרית בתאריך 29/05/2015 הוא 0.508
30/05/2015 0.508 שער הלירה המצרית בתאריך 30/05/2015 הוא 0.508
31/05/2015 0.508 שער הלירה המצרית בתאריך 31/05/2015 הוא 0.508
מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 06/2015 מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 04/2015

תגובות הגולשים