OFFICEGUY

שער הלירה המצרית בחודש דצמבר 2015 (12/2015)

לשימושכם, שערי הלירה המצרית בדצמבר 2015 (12/2015).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2015 0.495 שער הלירה המצרית בתאריך 01/12/2015 הוא 0.495
02/12/2015 0.495 שער הלירה המצרית בתאריך 02/12/2015 הוא 0.495
03/12/2015 0.496 שער הלירה המצרית בתאריך 03/12/2015 הוא 0.496
04/12/2015 0.493 שער הלירה המצרית בתאריך 04/12/2015 הוא 0.493
05/12/2015 0.492 שער הלירה המצרית בתאריך 05/12/2015 הוא 0.492
06/12/2015 0.492 שער הלירה המצרית בתאריך 06/12/2015 הוא 0.492
07/12/2015 0.492 שער הלירה המצרית בתאריך 07/12/2015 הוא 0.492
08/12/2015 0.495 שער הלירה המצרית בתאריך 08/12/2015 הוא 0.495
09/12/2015 0.496 שער הלירה המצרית בתאריך 09/12/2015 הוא 0.496
10/12/2015 0.494 שער הלירה המצרית בתאריך 10/12/2015 הוא 0.494
11/12/2015 0.493 שער הלירה המצרית בתאריך 11/12/2015 הוא 0.493
12/12/2015 0.493 שער הלירה המצרית בתאריך 12/12/2015 הוא 0.493
13/12/2015 0.493 שער הלירה המצרית בתאריך 13/12/2015 הוא 0.493
14/12/2015 0.493 שער הלירה המצרית בתאריך 14/12/2015 הוא 0.493
15/12/2015 0.493 שער הלירה המצרית בתאריך 15/12/2015 הוא 0.493
16/12/2015 0.495 שער הלירה המצרית בתאריך 16/12/2015 הוא 0.495
17/12/2015 0.497 שער הלירה המצרית בתאריך 17/12/2015 הוא 0.497
18/12/2015 0.498 שער הלירה המצרית בתאריך 18/12/2015 הוא 0.498
19/12/2015 0.498 שער הלירה המצרית בתאריך 19/12/2015 הוא 0.498
20/12/2015 0.498 שער הלירה המצרית בתאריך 20/12/2015 הוא 0.498
21/12/2015 0.498 שער הלירה המצרית בתאריך 21/12/2015 הוא 0.498
22/12/2015 0.499 שער הלירה המצרית בתאריך 22/12/2015 הוא 0.499
23/12/2015 0.497 שער הלירה המצרית בתאריך 23/12/2015 הוא 0.497
24/12/2015 0.497 שער הלירה המצרית בתאריך 24/12/2015 הוא 0.497
25/12/2015 0.496 שער הלירה המצרית בתאריך 25/12/2015 הוא 0.496
26/12/2015 0.496 שער הלירה המצרית בתאריך 26/12/2015 הוא 0.496
27/12/2015 0.496 שער הלירה המצרית בתאריך 27/12/2015 הוא 0.496
28/12/2015 0.496 שער הלירה המצרית בתאריך 28/12/2015 הוא 0.496
29/12/2015 0.496 שער הלירה המצרית בתאריך 29/12/2015 הוא 0.496
30/12/2015 0.498 שער הלירה המצרית בתאריך 30/12/2015 הוא 0.498
31/12/2015 0.498 שער הלירה המצרית בתאריך 31/12/2015 הוא 0.498
מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 01/2016 מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 11/2015

תגובות הגולשים