OFFICEGUY

שער הלירה המצרית בחודש ינואר 2016 (01/2016)

לשימושכם, שערי הלירה המצרית בינואר 2016 (01/2016).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/01/2016 0.50 שער הלירה המצרית בתאריך 01/01/2016 הוא 0.50
02/01/2016 0.50 שער הלירה המצרית בתאריך 02/01/2016 הוא 0.50
03/01/2016 0.50 שער הלירה המצרית בתאריך 03/01/2016 הוא 0.50
04/01/2016 0.50 שער הלירה המצרית בתאריך 04/01/2016 הוא 0.50
05/01/2016 0.502 שער הלירה המצרית בתאריך 05/01/2016 הוא 0.502
06/01/2016 0.503 שער הלירה המצרית בתאריך 06/01/2016 הוא 0.503
07/01/2016 0.503 שער הלירה המצרית בתאריך 07/01/2016 הוא 0.503
08/01/2016 0.501 שער הלירה המצרית בתאריך 08/01/2016 הוא 0.501
09/01/2016 0.502 שער הלירה המצרית בתאריך 09/01/2016 הוא 0.502
10/01/2016 0.502 שער הלירה המצרית בתאריך 10/01/2016 הוא 0.502
11/01/2016 0.502 שער הלירה המצרית בתאריך 11/01/2016 הוא 0.502
12/01/2016 0.503 שער הלירה המצרית בתאריך 12/01/2016 הוא 0.503
13/01/2016 0.504 שער הלירה המצרית בתאריך 13/01/2016 הוא 0.504
14/01/2016 0.504 שער הלירה המצרית בתאריך 14/01/2016 הוא 0.504
15/01/2016 0.504 שער הלירה המצרית בתאריך 15/01/2016 הוא 0.504
16/01/2016 0.505 שער הלירה המצרית בתאריך 16/01/2016 הוא 0.505
17/01/2016 0.505 שער הלירה המצרית בתאריך 17/01/2016 הוא 0.505
18/01/2016 0.505 שער הלירה המצרית בתאריך 18/01/2016 הוא 0.505
19/01/2016 0.505 שער הלירה המצרית בתאריך 19/01/2016 הוא 0.505
20/01/2016 0.509 שער הלירה המצרית בתאריך 20/01/2016 הוא 0.509
21/01/2016 0.507 שער הלירה המצרית בתאריך 21/01/2016 הוא 0.507
22/01/2016 0.507 שער הלירה המצרית בתאריך 22/01/2016 הוא 0.507
23/01/2016 0.509 שער הלירה המצרית בתאריך 23/01/2016 הוא 0.509
24/01/2016 0.509 שער הלירה המצרית בתאריך 24/01/2016 הוא 0.509
25/01/2016 0.509 שער הלירה המצרית בתאריך 25/01/2016 הוא 0.509
26/01/2016 0.508 שער הלירה המצרית בתאריך 26/01/2016 הוא 0.508
27/01/2016 0.507 שער הלירה המצרית בתאריך 27/01/2016 הוא 0.507
28/01/2016 0.506 שער הלירה המצרית בתאריך 28/01/2016 הוא 0.506
29/01/2016 0.505 שער הלירה המצרית בתאריך 29/01/2016 הוא 0.505
30/01/2016 0.505 שער הלירה המצרית בתאריך 30/01/2016 הוא 0.505
31/01/2016 0.505 שער הלירה המצרית בתאריך 31/01/2016 הוא 0.505
מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 02/2016 מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 12/2015

תגובות הגולשים