OFFICEGUY

שער הלירה המצרית בחודש פברואר 2016 (02/2016)

לשימושכם, שערי הלירה המצרית בפברואר 2016 (02/2016).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2016 0.505 שער הלירה המצרית בתאריך 01/02/2016 הוא 0.505
02/02/2016 0.505 שער הלירה המצרית בתאריך 02/02/2016 הוא 0.505
03/02/2016 0.506 שער הלירה המצרית בתאריך 03/02/2016 הוא 0.506
04/02/2016 0.499 שער הלירה המצרית בתאריך 04/02/2016 הוא 0.499
05/02/2016 0.496 שער הלירה המצרית בתאריך 05/02/2016 הוא 0.496
06/02/2016 0.497 שער הלירה המצרית בתאריך 06/02/2016 הוא 0.497
07/02/2016 0.497 שער הלירה המצרית בתאריך 07/02/2016 הוא 0.497
08/02/2016 0.497 שער הלירה המצרית בתאריך 08/02/2016 הוא 0.497
09/02/2016 0.496 שער הלירה המצרית בתאריך 09/02/2016 הוא 0.496
10/02/2016 0.494 שער הלירה המצרית בתאריך 10/02/2016 הוא 0.494
11/02/2016 0.497 שער הלירה המצרית בתאריך 11/02/2016 הוא 0.497
12/02/2016 0.496 שער הלירה המצרית בתאריך 12/02/2016 הוא 0.496
13/02/2016 0.497 שער הלירה המצרית בתאריך 13/02/2016 הוא 0.497
14/02/2016 0.497 שער הלירה המצרית בתאריך 14/02/2016 הוא 0.497
15/02/2016 0.497 שער הלירה המצרית בתאריך 15/02/2016 הוא 0.497
16/02/2016 0.50 שער הלירה המצרית בתאריך 16/02/2016 הוא 0.50
17/02/2016 0.499 שער הלירה המצרית בתאריך 17/02/2016 הוא 0.499
18/02/2016 0.498 שער הלירה המצרית בתאריך 18/02/2016 הוא 0.498
19/02/2016 0.50 שער הלירה המצרית בתאריך 19/02/2016 הוא 0.50
20/02/2016 0.499 שער הלירה המצרית בתאריך 20/02/2016 הוא 0.499
21/02/2016 0.499 שער הלירה המצרית בתאריך 21/02/2016 הוא 0.499
22/02/2016 0.499 שער הלירה המצרית בתאריך 22/02/2016 הוא 0.499
23/02/2016 0.499 שער הלירה המצרית בתאריך 23/02/2016 הוא 0.499
24/02/2016 0.502 שער הלירה המצרית בתאריך 24/02/2016 הוא 0.502
25/02/2016 0.499 שער הלירה המצרית בתאריך 25/02/2016 הוא 0.499
26/02/2016 0.499 שער הלירה המצרית בתאריך 26/02/2016 הוא 0.499
27/02/2016 0.499 שער הלירה המצרית בתאריך 27/02/2016 הוא 0.499
28/02/2016 0.499 שער הלירה המצרית בתאריך 28/02/2016 הוא 0.499
29/02/2016 0.499 שער הלירה המצרית בתאריך 29/02/2016 הוא 0.499
מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 03/2016 מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 01/2016

תגובות הגולשים