OFFICEGUY

שער הלירה המצרית בחודש מרץ 2016 (03/2016)

לשימושכם, שערי הלירה המצרית במרץ 2016 (03/2016).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/03/2016 0.498 שער הלירה המצרית בתאריך 01/03/2016 הוא 0.498
02/03/2016 0.496 שער הלירה המצרית בתאריך 02/03/2016 הוא 0.496
03/03/2016 0.497 שער הלירה המצרית בתאריך 03/03/2016 הוא 0.497
04/03/2016 0.497 שער הלירה המצרית בתאריך 04/03/2016 הוא 0.497
05/03/2016 0.50 שער הלירה המצרית בתאריך 05/03/2016 הוא 0.50
06/03/2016 0.50 שער הלירה המצרית בתאריך 06/03/2016 הוא 0.50
07/03/2016 0.50 שער הלירה המצרית בתאריך 07/03/2016 הוא 0.50
08/03/2016 0.499 שער הלירה המצרית בתאריך 08/03/2016 הוא 0.499
09/03/2016 0.499 שער הלירה המצרית בתאריך 09/03/2016 הוא 0.499
10/03/2016 0.498 שער הלירה המצרית בתאריך 10/03/2016 הוא 0.498
11/03/2016 0.495 שער הלירה המצרית בתאריך 11/03/2016 הוא 0.495
12/03/2016 0.433 שער הלירה המצרית בתאריך 12/03/2016 הוא 0.433
13/03/2016 0.433 שער הלירה המצרית בתאריך 13/03/2016 הוא 0.433
14/03/2016 0.433 שער הלירה המצרית בתאריך 14/03/2016 הוא 0.433
15/03/2016 0.435 שער הלירה המצרית בתאריך 15/03/2016 הוא 0.435
16/03/2016 0.436 שער הלירה המצרית בתאריך 16/03/2016 הוא 0.436
17/03/2016 0.434 שער הלירה המצרית בתאריך 17/03/2016 הוא 0.434
18/03/2016 0.434 שער הלירה המצרית בתאריך 18/03/2016 הוא 0.434
19/03/2016 0.434 שער הלירה המצרית בתאריך 19/03/2016 הוא 0.434
20/03/2016 0.434 שער הלירה המצרית בתאריך 20/03/2016 הוא 0.434
21/03/2016 0.434 שער הלירה המצרית בתאריך 21/03/2016 הוא 0.434
22/03/2016 0.434 שער הלירה המצרית בתאריך 22/03/2016 הוא 0.434
23/03/2016 0.433 שער הלירה המצרית בתאריך 23/03/2016 הוא 0.433
24/03/2016 0.432 שער הלירה המצרית בתאריך 24/03/2016 הוא 0.432
25/03/2016 0.432 שער הלירה המצרית בתאריך 25/03/2016 הוא 0.432
26/03/2016 0.432 שער הלירה המצרית בתאריך 26/03/2016 הוא 0.432
27/03/2016 0.432 שער הלירה המצרית בתאריך 27/03/2016 הוא 0.432
28/03/2016 0.432 שער הלירה המצרית בתאריך 28/03/2016 הוא 0.432
29/03/2016 0.431 שער הלירה המצרית בתאריך 29/03/2016 הוא 0.431
30/03/2016 0.427 שער הלירה המצרית בתאריך 30/03/2016 הוא 0.427
31/03/2016 0.424 שער הלירה המצרית בתאריך 31/03/2016 הוא 0.424
מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 04/2016 מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 02/2016

תגובות הגולשים