OFFICEGUY

שער הלירה המצרית בחודש אפריל 2016 (04/2016)

לשימושכם, שערי הלירה המצרית באפריל 2016 (04/2016).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2016 0.426 שער הלירה המצרית בתאריך 01/04/2016 הוא 0.426
02/04/2016 0.426 שער הלירה המצרית בתאריך 02/04/2016 הוא 0.426
03/04/2016 0.426 שער הלירה המצרית בתאריך 03/04/2016 הוא 0.426
04/04/2016 0.426 שער הלירה המצרית בתאריך 04/04/2016 הוא 0.426
05/04/2016 0.428 שער הלירה המצרית בתאריך 05/04/2016 הוא 0.428
06/04/2016 0.435 שער הלירה המצרית בתאריך 06/04/2016 הוא 0.435
07/04/2016 0.432 שער הלירה המצרית בתאריך 07/04/2016 הוא 0.432
08/04/2016 0.426 שער הלירה המצרית בתאריך 08/04/2016 הוא 0.426
09/04/2016 0.426 שער הלירה המצרית בתאריך 09/04/2016 הוא 0.426
10/04/2016 0.426 שער הלירה המצרית בתאריך 10/04/2016 הוא 0.426
11/04/2016 0.426 שער הלירה המצרית בתאריך 11/04/2016 הוא 0.426
12/04/2016 0.429 שער הלירה המצרית בתאריך 12/04/2016 הוא 0.429
13/04/2016 0.425 שער הלירה המצרית בתאריך 13/04/2016 הוא 0.425
14/04/2016 0.427 שער הלירה המצרית בתאריך 14/04/2016 הוא 0.427
15/04/2016 0.426 שער הלירה המצרית בתאריך 15/04/2016 הוא 0.426
16/04/2016 0.43 שער הלירה המצרית בתאריך 16/04/2016 הוא 0.43
17/04/2016 0.43 שער הלירה המצרית בתאריך 17/04/2016 הוא 0.43
18/04/2016 0.43 שער הלירה המצרית בתאריך 18/04/2016 הוא 0.43
19/04/2016 0.424 שער הלירה המצרית בתאריך 19/04/2016 הוא 0.424
20/04/2016 0.423 שער הלירה המצרית בתאריך 20/04/2016 הוא 0.423
21/04/2016 0.424 שער הלירה המצרית בתאריך 21/04/2016 הוא 0.424
22/04/2016 0.425 שער הלירה המצרית בתאריך 22/04/2016 הוא 0.425
23/04/2016 0.425 שער הלירה המצרית בתאריך 23/04/2016 הוא 0.425
24/04/2016 0.425 שער הלירה המצרית בתאריך 24/04/2016 הוא 0.425
25/04/2016 0.425 שער הלירה המצרית בתאריך 25/04/2016 הוא 0.425
26/04/2016 0.424 שער הלירה המצרית בתאריך 26/04/2016 הוא 0.424
27/04/2016 0.424 שער הלירה המצרית בתאריך 27/04/2016 הוא 0.424
28/04/2016 0.424 שער הלירה המצרית בתאריך 28/04/2016 הוא 0.424
29/04/2016 0.424 שער הלירה המצרית בתאריך 29/04/2016 הוא 0.424
30/04/2016 0.424 שער הלירה המצרית בתאריך 30/04/2016 הוא 0.424
מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 05/2016 מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 03/2016

תגובות הגולשים