OFFICEGUY

שער הלירה המצרית בחודש מאי 2016 (05/2016)

לשימושכם, שערי הלירה המצרית במאי 2016 (05/2016).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/05/2016 0.422 שער הלירה המצרית בתאריך 01/05/2016 הוא 0.422
02/05/2016 0.422 שער הלירה המצרית בתאריך 02/05/2016 הוא 0.422
03/05/2016 0.422 שער הלירה המצרית בתאריך 03/05/2016 הוא 0.422
04/05/2016 0.425 שער הלירה המצרית בתאריך 04/05/2016 הוא 0.425
05/05/2016 0.426 שער הלירה המצרית בתאריך 05/05/2016 הוא 0.426
06/05/2016 0.427 שער הלירה המצרית בתאריך 06/05/2016 הוא 0.427
07/05/2016 0.426 שער הלירה המצרית בתאריך 07/05/2016 הוא 0.426
08/05/2016 0.426 שער הלירה המצרית בתאריך 08/05/2016 הוא 0.426
09/05/2016 0.426 שער הלירה המצרית בתאריך 09/05/2016 הוא 0.426
10/05/2016 0.426 שער הלירה המצרית בתאריך 10/05/2016 הוא 0.426
11/05/2016 0.425 שער הלירה המצרית בתאריך 11/05/2016 הוא 0.425
12/05/2016 0.425 שער הלירה המצרית בתאריך 12/05/2016 הוא 0.425
13/05/2016 0.425 שער הלירה המצרית בתאריך 13/05/2016 הוא 0.425
14/05/2016 0.429 שער הלירה המצרית בתאריך 14/05/2016 הוא 0.429
15/05/2016 0.429 שער הלירה המצרית בתאריך 15/05/2016 הוא 0.429
16/05/2016 0.429 שער הלירה המצרית בתאריך 16/05/2016 הוא 0.429
17/05/2016 0.43 שער הלירה המצרית בתאריך 17/05/2016 הוא 0.43
18/05/2016 0.432 שער הלירה המצרית בתאריך 18/05/2016 הוא 0.432
19/05/2016 0.435 שער הלירה המצרית בתאריך 19/05/2016 הוא 0.435
20/05/2016 0.436 שער הלירה המצרית בתאריך 20/05/2016 הוא 0.436
21/05/2016 0.437 שער הלירה המצרית בתאריך 21/05/2016 הוא 0.437
22/05/2016 0.437 שער הלירה המצרית בתאריך 22/05/2016 הוא 0.437
23/05/2016 0.437 שער הלירה המצרית בתאריך 23/05/2016 הוא 0.437
24/05/2016 0.435 שער הלירה המצרית בתאריך 24/05/2016 הוא 0.435
25/05/2016 0.434 שער הלירה המצרית בתאריך 25/05/2016 הוא 0.434
26/05/2016 0.432 שער הלירה המצרית בתאריך 26/05/2016 הוא 0.432
27/05/2016 0.433 שער הלירה המצרית בתאריך 27/05/2016 הוא 0.433
28/05/2016 0.434 שער הלירה המצרית בתאריך 28/05/2016 הוא 0.434
29/05/2016 0.434 שער הלירה המצרית בתאריך 29/05/2016 הוא 0.434
30/05/2016 0.434 שער הלירה המצרית בתאריך 30/05/2016 הוא 0.434
31/05/2016 0.434 שער הלירה המצרית בתאריך 31/05/2016 הוא 0.434
מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 06/2016 מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 04/2016

תגובות הגולשים