OFFICEGUY

שער הלירה המצרית בחודש דצמבר 2016 (12/2016)

לשימושכם, שערי הלירה המצרית בדצמבר 2016 (12/2016).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2016 0.214 שער הלירה המצרית בתאריך 01/12/2016 הוא 0.214
02/12/2016 0.216 שער הלירה המצרית בתאריך 02/12/2016 הוא 0.216
03/12/2016 0.215 שער הלירה המצרית בתאריך 03/12/2016 הוא 0.215
04/12/2016 0.215 שער הלירה המצרית בתאריך 04/12/2016 הוא 0.215
05/12/2016 0.215 שער הלירה המצרית בתאריך 05/12/2016 הוא 0.215
06/12/2016 0.212 שער הלירה המצרית בתאריך 06/12/2016 הוא 0.212
07/12/2016 0.211 שער הלירה המצרית בתאריך 07/12/2016 הוא 0.211
08/12/2016 0.208 שער הלירה המצרית בתאריך 08/12/2016 הוא 0.208
09/12/2016 0.211 שער הלירה המצרית בתאריך 09/12/2016 הוא 0.211
10/12/2016 0.209 שער הלירה המצרית בתאריך 10/12/2016 הוא 0.209
11/12/2016 0.209 שער הלירה המצרית בתאריך 11/12/2016 הוא 0.209
12/12/2016 0.209 שער הלירה המצרית בתאריך 12/12/2016 הוא 0.209
13/12/2016 0.206 שער הלירה המצרית בתאריך 13/12/2016 הוא 0.206
14/12/2016 0.202 שער הלירה המצרית בתאריך 14/12/2016 הוא 0.202
15/12/2016 0.207 שער הלירה המצרית בתאריך 15/12/2016 הוא 0.207
16/12/2016 0.209 שער הלירה המצרית בתאריך 16/12/2016 הוא 0.209
17/12/2016 0.202 שער הלירה המצרית בתאריך 17/12/2016 הוא 0.202
18/12/2016 0.202 שער הלירה המצרית בתאריך 18/12/2016 הוא 0.202
19/12/2016 0.202 שער הלירה המצרית בתאריך 19/12/2016 הוא 0.202
20/12/2016 0.20 שער הלירה המצרית בתאריך 20/12/2016 הוא 0.20
21/12/2016 0.202 שער הלירה המצרית בתאריך 21/12/2016 הוא 0.202
22/12/2016 0.20 שער הלירה המצרית בתאריך 22/12/2016 הוא 0.20
23/12/2016 0.201 שער הלירה המצרית בתאריך 23/12/2016 הוא 0.201
24/12/2016 0.20 שער הלירה המצרית בתאריך 24/12/2016 הוא 0.20
25/12/2016 0.20 שער הלירה המצרית בתאריך 25/12/2016 הוא 0.20
26/12/2016 0.20 שער הלירה המצרית בתאריך 26/12/2016 הוא 0.20
27/12/2016 0.20 שער הלירה המצרית בתאריך 27/12/2016 הוא 0.20
28/12/2016 0.202 שער הלירה המצרית בתאריך 28/12/2016 הוא 0.202
29/12/2016 0.212 שער הלירה המצרית בתאריך 29/12/2016 הוא 0.212
30/12/2016 0.208 שער הלירה המצרית בתאריך 30/12/2016 הוא 0.208
31/12/2016 0.208 שער הלירה המצרית בתאריך 31/12/2016 הוא 0.208
מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 01/2017 מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 11/2016

תגובות הגולשים