OFFICEGUY

שער הלירה המצרית בחודש פברואר 2017 (02/2017)

לשימושכם, שערי הלירה המצרית בפברואר 2017 (02/2017).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2017 0.199 שער הלירה המצרית בתאריך 01/02/2017 הוא 0.199
02/02/2017 0.201 שער הלירה המצרית בתאריך 02/02/2017 הוא 0.201
03/02/2017 0.202 שער הלירה המצרית בתאריך 03/02/2017 הוא 0.202
04/02/2017 0.203 שער הלירה המצרית בתאריך 04/02/2017 הוא 0.203
05/02/2017 0.203 שער הלירה המצרית בתאריך 05/02/2017 הוא 0.203
06/02/2017 0.203 שער הלירה המצרית בתאריך 06/02/2017 הוא 0.203
07/02/2017 0.204 שער הלירה המצרית בתאריך 07/02/2017 הוא 0.204
08/02/2017 0.207 שער הלירה המצרית בתאריך 08/02/2017 הוא 0.207
09/02/2017 0.211 שער הלירה המצרית בתאריך 09/02/2017 הוא 0.211
10/02/2017 0.211 שער הלירה המצרית בתאריך 10/02/2017 הוא 0.211
11/02/2017 0.218 שער הלירה המצרית בתאריך 11/02/2017 הוא 0.218
12/02/2017 0.218 שער הלירה המצרית בתאריך 12/02/2017 הוא 0.218
13/02/2017 0.218 שער הלירה המצרית בתאריך 13/02/2017 הוא 0.218
14/02/2017 0.226 שער הלירה המצרית בתאריך 14/02/2017 הוא 0.226
15/02/2017 0.228 שער הלירה המצרית בתאריך 15/02/2017 הוא 0.228
16/02/2017 0.229 שער הלירה המצרית בתאריך 16/02/2017 הוא 0.229
17/02/2017 0.225 שער הלירה המצרית בתאריך 17/02/2017 הוא 0.225
18/02/2017 0.235 שער הלירה המצרית בתאריך 18/02/2017 הוא 0.235
19/02/2017 0.235 שער הלירה המצרית בתאריך 19/02/2017 הוא 0.235
20/02/2017 0.235 שער הלירה המצרית בתאריך 20/02/2017 הוא 0.235
21/02/2017 0.234 שער הלירה המצרית בתאריך 21/02/2017 הוא 0.234
22/02/2017 0.234 שער הלירה המצרית בתאריך 22/02/2017 הוא 0.234
23/02/2017 0.234 שער הלירה המצרית בתאריך 23/02/2017 הוא 0.234
24/02/2017 0.232 שער הלירה המצרית בתאריך 24/02/2017 הוא 0.232
25/02/2017 0.233 שער הלירה המצרית בתאריך 25/02/2017 הוא 0.233
26/02/2017 0.233 שער הלירה המצרית בתאריך 26/02/2017 הוא 0.233
27/02/2017 0.233 שער הלירה המצרית בתאריך 27/02/2017 הוא 0.233
28/02/2017 0.231 שער הלירה המצרית בתאריך 28/02/2017 הוא 0.231
מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 03/2017 מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 01/2017

תגובות הגולשים