OFFICEGUY

שער הלירה המצרית בחודש ינואר 2018 (01/2018)

לשימושכם, שערי הלירה המצרית בינואר 2018 (01/2018).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/01/2018 0.195 שער הלירה המצרית בתאריך 01/01/2018 הוא 0.195
02/01/2018 0.195 שער הלירה המצרית בתאריך 02/01/2018 הוא 0.195
03/01/2018 0.195 שער הלירה המצרית בתאריך 03/01/2018 הוא 0.195
04/01/2018 0.195 שער הלירה המצרית בתאריך 04/01/2018 הוא 0.195
05/01/2018 0.195 שער הלירה המצרית בתאריך 05/01/2018 הוא 0.195
06/01/2018 0.195 שער הלירה המצרית בתאריך 06/01/2018 הוא 0.195
07/01/2018 0.195 שער הלירה המצרית בתאריך 07/01/2018 הוא 0.195
08/01/2018 0.195 שער הלירה המצרית בתאריך 08/01/2018 הוא 0.195
09/01/2018 0.195 שער הלירה המצרית בתאריך 09/01/2018 הוא 0.195
10/01/2018 0.194 שער הלירה המצרית בתאריך 10/01/2018 הוא 0.194
11/01/2018 0.193 שער הלירה המצרית בתאריך 11/01/2018 הוא 0.193
12/01/2018 0.193 שער הלירה המצרית בתאריך 12/01/2018 הוא 0.193
13/01/2018 0.192 שער הלירה המצרית בתאריך 13/01/2018 הוא 0.192
14/01/2018 0.192 שער הלירה המצרית בתאריך 14/01/2018 הוא 0.192
15/01/2018 0.192 שער הלירה המצרית בתאריך 15/01/2018 הוא 0.192
16/01/2018 0.193 שער הלירה המצרית בתאריך 16/01/2018 הוא 0.193
17/01/2018 0.195 שער הלירה המצרית בתאריך 17/01/2018 הוא 0.195
18/01/2018 0.194 שער הלירה המצרית בתאריך 18/01/2018 הוא 0.194
19/01/2018 0.192 שער הלירה המצרית בתאריך 19/01/2018 הוא 0.192
20/01/2018 0.193 שער הלירה המצרית בתאריך 20/01/2018 הוא 0.193
21/01/2018 0.193 שער הלירה המצרית בתאריך 21/01/2018 הוא 0.193
22/01/2018 0.193 שער הלירה המצרית בתאריך 22/01/2018 הוא 0.193
23/01/2018 0.193 שער הלירה המצרית בתאריך 23/01/2018 הוא 0.193
24/01/2018 0.193 שער הלירה המצרית בתאריך 24/01/2018 הוא 0.193
25/01/2018 0.192 שער הלירה המצרית בתאריך 25/01/2018 הוא 0.192
26/01/2018 0.192 שער הלירה המצרית בתאריך 26/01/2018 הוא 0.192
27/01/2018 0.193 שער הלירה המצרית בתאריך 27/01/2018 הוא 0.193
28/01/2018 0.193 שער הלירה המצרית בתאריך 28/01/2018 הוא 0.193
29/01/2018 0.193 שער הלירה המצרית בתאריך 29/01/2018 הוא 0.193
30/01/2018 0.193 שער הלירה המצרית בתאריך 30/01/2018 הוא 0.193
31/01/2018 0.193 שער הלירה המצרית בתאריך 31/01/2018 הוא 0.193
מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 02/2018 מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 12/2017

תגובות הגולשים