OFFICEGUY

שער הלירה המצרית בחודש פברואר 2018 (02/2018)

לשימושכם, שערי הלירה המצרית בפברואר 2018 (02/2018).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2018 0.194 שער הלירה המצרית בתאריך 01/02/2018 הוא 0.194
02/02/2018 0.194 שער הלירה המצרית בתאריך 02/02/2018 הוא 0.194
03/02/2018 0.195 שער הלירה המצרית בתאריך 03/02/2018 הוא 0.195
04/02/2018 0.195 שער הלירה המצרית בתאריך 04/02/2018 הוא 0.195
05/02/2018 0.195 שער הלירה המצרית בתאריך 05/02/2018 הוא 0.195
06/02/2018 0.197 שער הלירה המצרית בתאריך 06/02/2018 הוא 0.197
07/02/2018 0.198 שער הלירה המצרית בתאריך 07/02/2018 הוא 0.198
08/02/2018 0.198 שער הלירה המצרית בתאריך 08/02/2018 הוא 0.198
09/02/2018 0.199 שער הלירה המצרית בתאריך 09/02/2018 הוא 0.199
10/02/2018 0.199 שער הלירה המצרית בתאריך 10/02/2018 הוא 0.199
11/02/2018 0.199 שער הלירה המצרית בתאריך 11/02/2018 הוא 0.199
12/02/2018 0.199 שער הלירה המצרית בתאריך 12/02/2018 הוא 0.199
13/02/2018 0.199 שער הלירה המצרית בתאריך 13/02/2018 הוא 0.199
14/02/2018 0.199 שער הלירה המצרית בתאריך 14/02/2018 הוא 0.199
15/02/2018 0.20 שער הלירה המצרית בתאריך 15/02/2018 הוא 0.20
16/02/2018 0.20 שער הלירה המצרית בתאריך 16/02/2018 הוא 0.20
17/02/2018 0.20 שער הלירה המצרית בתאריך 17/02/2018 הוא 0.20
18/02/2018 0.20 שער הלירה המצרית בתאריך 18/02/2018 הוא 0.20
19/02/2018 0.20 שער הלירה המצרית בתאריך 19/02/2018 הוא 0.20
20/02/2018 0.197 שער הלירה המצרית בתאריך 20/02/2018 הוא 0.197
21/02/2018 0.198 שער הלירה המצרית בתאריך 21/02/2018 הוא 0.198
22/02/2018 0.198 שער הלירה המצרית בתאריך 22/02/2018 הוא 0.198
23/02/2018 0.197 שער הלירה המצרית בתאריך 23/02/2018 הוא 0.197
24/02/2018 0.198 שער הלירה המצרית בתאריך 24/02/2018 הוא 0.198
25/02/2018 0.198 שער הלירה המצרית בתאריך 25/02/2018 הוא 0.198
26/02/2018 0.198 שער הלירה המצרית בתאריך 26/02/2018 הוא 0.198
27/02/2018 0.197 שער הלירה המצרית בתאריך 27/02/2018 הוא 0.197
28/02/2018 0.198 שער הלירה המצרית בתאריך 28/02/2018 הוא 0.198
מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 03/2018 מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 01/2018

תגובות הגולשים