OFFICEGUY

שער הלירה המצרית בחודש אפריל 2018 (04/2018)

לשימושכם, שערי הלירה המצרית באפריל 2018 (04/2018).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2018 0.199 שער הלירה המצרית בתאריך 01/04/2018 הוא 0.199
02/04/2018 0.199 שער הלירה המצרית בתאריך 02/04/2018 הוא 0.199
03/04/2018 0.199 שער הלירה המצרית בתאריך 03/04/2018 הוא 0.199
04/04/2018 0.199 שער הלירה המצרית בתאריך 04/04/2018 הוא 0.199
05/04/2018 0.20 שער הלירה המצרית בתאריך 05/04/2018 הוא 0.20
06/04/2018 0.20 שער הלירה המצרית בתאריך 06/04/2018 הוא 0.20
07/04/2018 0.20 שער הלירה המצרית בתאריך 07/04/2018 הוא 0.20
08/04/2018 0.20 שער הלירה המצרית בתאריך 08/04/2018 הוא 0.20
09/04/2018 0.20 שער הלירה המצרית בתאריך 09/04/2018 הוא 0.20
10/04/2018 0.198 שער הלירה המצרית בתאריך 10/04/2018 הוא 0.198
11/04/2018 0.199 שער הלירה המצרית בתאריך 11/04/2018 הוא 0.199
12/04/2018 0.199 שער הלירה המצרית בתאריך 12/04/2018 הוא 0.199
13/04/2018 0.199 שער הלירה המצרית בתאריך 13/04/2018 הוא 0.199
14/04/2018 0.199 שער הלירה המצרית בתאריך 14/04/2018 הוא 0.199
15/04/2018 0.199 שער הלירה המצרית בתאריך 15/04/2018 הוא 0.199
16/04/2018 0.199 שער הלירה המצרית בתאריך 16/04/2018 הוא 0.199
17/04/2018 0.199 שער הלירה המצרית בתאריך 17/04/2018 הוא 0.199
18/04/2018 0.199 שער הלירה המצרית בתאריך 18/04/2018 הוא 0.199
19/04/2018 0.199 שער הלירה המצרית בתאריך 19/04/2018 הוא 0.199
20/04/2018 0.199 שער הלירה המצרית בתאריך 20/04/2018 הוא 0.199
21/04/2018 0.20 שער הלירה המצרית בתאריך 21/04/2018 הוא 0.20
22/04/2018 0.20 שער הלירה המצרית בתאריך 22/04/2018 הוא 0.20
23/04/2018 0.20 שער הלירה המצרית בתאריך 23/04/2018 הוא 0.20
24/04/2018 0.201 שער הלירה המצרית בתאריך 24/04/2018 הוא 0.201
25/04/2018 0.203 שער הלירה המצרית בתאריך 25/04/2018 הוא 0.203
26/04/2018 0.202 שער הלירה המצרית בתאריך 26/04/2018 הוא 0.202
27/04/2018 0.203 שער הלירה המצרית בתאריך 27/04/2018 הוא 0.203
28/04/2018 0.203 שער הלירה המצרית בתאריך 28/04/2018 הוא 0.203
29/04/2018 0.203 שער הלירה המצרית בתאריך 29/04/2018 הוא 0.203
30/04/2018 0.203 שער הלירה המצרית בתאריך 30/04/2018 הוא 0.203
מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 05/2018 מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 03/2018

תגובות הגולשים