OFFICEGUY

שער הלירה המצרית בחודש מאי 2019 (05/2019)

לשימושכם, שערי הלירה המצרית במאי 2019 (05/2019).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/05/2019 0.209 שער הלירה המצרית בתאריך 01/05/2019 הוא 0.209
02/05/2019 0.21 שער הלירה המצרית בתאריך 02/05/2019 הוא 0.21
03/05/2019 0.21 שער הלירה המצרית בתאריך 03/05/2019 הוא 0.21
04/05/2019 0.209 שער הלירה המצרית בתאריך 04/05/2019 הוא 0.209
05/05/2019 0.209 שער הלירה המצרית בתאריך 05/05/2019 הוא 0.209
06/05/2019 0.209 שער הלירה המצרית בתאריך 06/05/2019 הוא 0.209
07/05/2019 0.209 שער הלירה המצרית בתאריך 07/05/2019 הוא 0.209
08/05/2019 0.209 שער הלירה המצרית בתאריך 08/05/2019 הוא 0.209
09/05/2019 0.208 שער הלירה המצרית בתאריך 09/05/2019 הוא 0.208
10/05/2019 0.208 שער הלירה המצרית בתאריך 10/05/2019 הוא 0.208
11/05/2019 0.209 שער הלירה המצרית בתאריך 11/05/2019 הוא 0.209
12/05/2019 0.209 שער הלירה המצרית בתאריך 12/05/2019 הוא 0.209
13/05/2019 0.209 שער הלירה המצרית בתאריך 13/05/2019 הוא 0.209
14/05/2019 0.209 שער הלירה המצרית בתאריך 14/05/2019 הוא 0.209
15/05/2019 0.209 שער הלירה המצרית בתאריך 15/05/2019 הוא 0.209
16/05/2019 0.209 שער הלירה המצרית בתאריך 16/05/2019 הוא 0.209
17/05/2019 0.21 שער הלירה המצרית בתאריך 17/05/2019 הוא 0.21
18/05/2019 0.21 שער הלירה המצרית בתאריך 18/05/2019 הוא 0.21
19/05/2019 0.21 שער הלירה המצרית בתאריך 19/05/2019 הוא 0.21
20/05/2019 0.21 שער הלירה המצרית בתאריך 20/05/2019 הוא 0.21
21/05/2019 0.212 שער הלירה המצרית בתאריך 21/05/2019 הוא 0.212
22/05/2019 0.213 שער הלירה המצרית בתאריך 22/05/2019 הוא 0.213
23/05/2019 0.215 שער הלירה המצרית בתאריך 23/05/2019 הוא 0.215
24/05/2019 0.214 שער הלירה המצרית בתאריך 24/05/2019 הוא 0.214
25/05/2019 0.215 שער הלירה המצרית בתאריך 25/05/2019 הוא 0.215
26/05/2019 0.215 שער הלירה המצרית בתאריך 26/05/2019 הוא 0.215
27/05/2019 0.215 שער הלירה המצרית בתאריך 27/05/2019 הוא 0.215
28/05/2019 0.215 שער הלירה המצרית בתאריך 28/05/2019 הוא 0.215
29/05/2019 0.215 שער הלירה המצרית בתאריך 29/05/2019 הוא 0.215
30/05/2019 0.216 שער הלירה המצרית בתאריך 30/05/2019 הוא 0.216
31/05/2019 0.217 שער הלירה המצרית בתאריך 31/05/2019 הוא 0.217
מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 06/2019 מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 04/2019

תגובות הגולשים