OFFICEGUY

שער הלירה המצרית בחודש ינואר 2020 (01/2020)

לשימושכם, שערי הלירה המצרית בינואר 2020 (01/2020).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/01/2020 0.215 שער הלירה המצרית בתאריך 01/01/2020 הוא 0.215
02/01/2020 0.215 שער הלירה המצרית בתאריך 02/01/2020 הוא 0.215
03/01/2020 0.216 שער הלירה המצרית בתאריך 03/01/2020 הוא 0.216
04/01/2020 0.216 שער הלירה המצרית בתאריך 04/01/2020 הוא 0.216
05/01/2020 0.216 שער הלירה המצרית בתאריך 05/01/2020 הוא 0.216
06/01/2020 0.216 שער הלירה המצרית בתאריך 06/01/2020 הוא 0.216
07/01/2020 0.216 שער הלירה המצרית בתאריך 07/01/2020 הוא 0.216
08/01/2020 0.216 שער הלירה המצרית בתאריך 08/01/2020 הוא 0.216
09/01/2020 0.218 שער הלירה המצרית בתאריך 09/01/2020 הוא 0.218
10/01/2020 0.217 שער הלירה המצרית בתאריך 10/01/2020 הוא 0.217
11/01/2020 0.219 שער הלירה המצרית בתאריך 11/01/2020 הוא 0.219
12/01/2020 0.219 שער הלירה המצרית בתאריך 12/01/2020 הוא 0.219
13/01/2020 0.219 שער הלירה המצרית בתאריך 13/01/2020 הוא 0.219
14/01/2020 0.219 שער הלירה המצרית בתאריך 14/01/2020 הוא 0.219
15/01/2020 0.218 שער הלירה המצרית בתאריך 15/01/2020 הוא 0.218
16/01/2020 0.219 שער הלירה המצרית בתאריך 16/01/2020 הוא 0.219
17/01/2020 0.218 שער הלירה המצרית בתאריך 17/01/2020 הוא 0.218
18/01/2020 0.219 שער הלירה המצרית בתאריך 18/01/2020 הוא 0.219
19/01/2020 0.219 שער הלירה המצרית בתאריך 19/01/2020 הוא 0.219
20/01/2020 0.219 שער הלירה המצרית בתאריך 20/01/2020 הוא 0.219
21/01/2020 0.219 שער הלירה המצרית בתאריך 21/01/2020 הוא 0.219
22/01/2020 0.218 שער הלירה המצרית בתאריך 22/01/2020 הוא 0.218
23/01/2020 0.219 שער הלירה המצרית בתאריך 23/01/2020 הוא 0.219
24/01/2020 0.219 שער הלירה המצרית בתאריך 24/01/2020 הוא 0.219
25/01/2020 0.219 שער הלירה המצרית בתאריך 25/01/2020 הוא 0.219
26/01/2020 0.219 שער הלירה המצרית בתאריך 26/01/2020 הוא 0.219
27/01/2020 0.219 שער הלירה המצרית בתאריך 27/01/2020 הוא 0.219
28/01/2020 0.219 שער הלירה המצרית בתאריך 28/01/2020 הוא 0.219
29/01/2020 0.219 שער הלירה המצרית בתאריך 29/01/2020 הוא 0.219
30/01/2020 0.219 שער הלירה המצרית בתאריך 30/01/2020 הוא 0.219
31/01/2020 0.218 שער הלירה המצרית בתאריך 31/01/2020 הוא 0.218
מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 02/2020 מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 12/2019

תגובות הגולשים