OFFICEGUY

שער הלירה המצרית בחודש פברואר 2020 (02/2020)

לשימושכם, שערי הלירה המצרית בפברואר 2020 (02/2020).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2020 0.218 שער הלירה המצרית בתאריך 01/02/2020 הוא 0.218
02/02/2020 0.218 שער הלירה המצרית בתאריך 02/02/2020 הוא 0.218
03/02/2020 0.218 שער הלירה המצרית בתאריך 03/02/2020 הוא 0.218
04/02/2020 0.219 שער הלירה המצרית בתאריך 04/02/2020 הוא 0.219
05/02/2020 0.219 שער הלירה המצרית בתאריך 05/02/2020 הוא 0.219
06/02/2020 0.218 שער הלירה המצרית בתאריך 06/02/2020 הוא 0.218
07/02/2020 0.217 שער הלירה המצרית בתאריך 07/02/2020 הוא 0.217
08/02/2020 0.218 שער הלירה המצרית בתאריך 08/02/2020 הוא 0.218
09/02/2020 0.218 שער הלירה המצרית בתאריך 09/02/2020 הוא 0.218
10/02/2020 0.218 שער הלירה המצרית בתאריך 10/02/2020 הוא 0.218
11/02/2020 0.218 שער הלירה המצרית בתאריך 11/02/2020 הוא 0.218
12/02/2020 0.218 שער הלירה המצרית בתאריך 12/02/2020 הוא 0.218
13/02/2020 0.219 שער הלירה המצרית בתאריך 13/02/2020 הוא 0.219
14/02/2020 0.219 שער הלירה המצרית בתאריך 14/02/2020 הוא 0.219
15/02/2020 0.219 שער הלירה המצרית בתאריך 15/02/2020 הוא 0.219
16/02/2020 0.219 שער הלירה המצרית בתאריך 16/02/2020 הוא 0.219
17/02/2020 0.219 שער הלירה המצרית בתאריך 17/02/2020 הוא 0.219
18/02/2020 0.219 שער הלירה המצרית בתאריך 18/02/2020 הוא 0.219
19/02/2020 0.22 שער הלירה המצרית בתאריך 19/02/2020 הוא 0.22
20/02/2020 0.22 שער הלירה המצרית בתאריך 20/02/2020 הוא 0.22
21/02/2020 0.22 שער הלירה המצרית בתאריך 21/02/2020 הוא 0.22
22/02/2020 0.221 שער הלירה המצרית בתאריך 22/02/2020 הוא 0.221
23/02/2020 0.221 שער הלירה המצרית בתאריך 23/02/2020 הוא 0.221
24/02/2020 0.221 שער הלירה המצרית בתאריך 24/02/2020 הוא 0.221
25/02/2020 0.22 שער הלירה המצרית בתאריך 25/02/2020 הוא 0.22
26/02/2020 0.221 שער הלירה המצרית בתאריך 26/02/2020 הוא 0.221
27/02/2020 0.22 שער הלירה המצרית בתאריך 27/02/2020 הוא 0.22
28/02/2020 0.222 שער הלירה המצרית בתאריך 28/02/2020 הוא 0.222
29/02/2020 0.222 שער הלירה המצרית בתאריך 29/02/2020 הוא 0.222
מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 03/2020 מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 01/2020

תגובות הגולשים