OFFICEGUY

שער הלירה המצרית בחודש מרץ 2020 (03/2020)

לשימושכם, שערי הלירה המצרית במרץ 2020 (03/2020).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/03/2020 0.221 שער הלירה המצרית בתאריך 01/03/2020 הוא 0.221
02/03/2020 0.221 שער הלירה המצרית בתאריך 02/03/2020 הוא 0.221
03/03/2020 0.221 שער הלירה המצרית בתאריך 03/03/2020 הוא 0.221
04/03/2020 0.221 שער הלירה המצרית בתאריך 04/03/2020 הוא 0.221
05/03/2020 0.222 שער הלירה המצרית בתאריך 05/03/2020 הוא 0.222
06/03/2020 0.223 שער הלירה המצרית בתאריך 06/03/2020 הוא 0.223
07/03/2020 0.223 שער הלירה המצרית בתאריך 07/03/2020 הוא 0.223
08/03/2020 0.223 שער הלירה המצרית בתאריך 08/03/2020 הוא 0.223
09/03/2020 0.223 שער הלירה המצרית בתאריך 09/03/2020 הוא 0.223
10/03/2020 0.232 שער הלירה המצרית בתאריך 10/03/2020 הוא 0.232
11/03/2020 0.232 שער הלירה המצרית בתאריך 11/03/2020 הוא 0.232
12/03/2020 0.232 שער הלירה המצרית בתאריך 12/03/2020 הוא 0.232
13/03/2020 0.233 שער הלירה המצרית בתאריך 13/03/2020 הוא 0.233
14/03/2020 0.237 שער הלירה המצרית בתאריך 14/03/2020 הוא 0.237
15/03/2020 0.237 שער הלירה המצרית בתאריך 15/03/2020 הוא 0.237
16/03/2020 0.237 שער הלירה המצרית בתאריך 16/03/2020 הוא 0.237
17/03/2020 0.245 שער הלירה המצרית בתאריך 17/03/2020 הוא 0.245
18/03/2020 0.243 שער הלירה המצרית בתאריך 18/03/2020 הוא 0.243
19/03/2020 0.234 שער הלירה המצרית בתאריך 19/03/2020 הוא 0.234
20/03/2020 0.228 שער הלירה המצרית בתאריך 20/03/2020 הוא 0.228
21/03/2020 0.234 שער הלירה המצרית בתאריך 21/03/2020 הוא 0.234
22/03/2020 0.234 שער הלירה המצרית בתאריך 22/03/2020 הוא 0.234
23/03/2020 0.234 שער הלירה המצרית בתאריך 23/03/2020 הוא 0.234
24/03/2020 0.232 שער הלירה המצרית בתאריך 24/03/2020 הוא 0.232
25/03/2020 0.231 שער הלירה המצרית בתאריך 25/03/2020 הוא 0.231
26/03/2020 0.23 שער הלירה המצרית בתאריך 26/03/2020 הוא 0.23
27/03/2020 0.228 שער הלירה המצרית בתאריך 27/03/2020 הוא 0.228
28/03/2020 0.228 שער הלירה המצרית בתאריך 28/03/2020 הוא 0.228
29/03/2020 0.228 שער הלירה המצרית בתאריך 29/03/2020 הוא 0.228
30/03/2020 0.228 שער הלירה המצרית בתאריך 30/03/2020 הוא 0.228
31/03/2020 0.226 שער הלירה המצרית בתאריך 31/03/2020 הוא 0.226
מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 04/2020 מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 02/2020

תגובות הגולשים