OFFICEGUY

שער הלירה המצרית בחודש אפריל 2020 (04/2020)

לשימושכם, שערי הלירה המצרית באפריל 2020 (04/2020).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2020 0.226 שער הלירה המצרית בתאריך 01/04/2020 הוא 0.226
02/04/2020 0.231 שער הלירה המצרית בתאריך 02/04/2020 הוא 0.231
03/04/2020 0.231 שער הלירה המצרית בתאריך 03/04/2020 הוא 0.231
04/04/2020 0.23 שער הלירה המצרית בתאריך 04/04/2020 הוא 0.23
05/04/2020 0.23 שער הלירה המצרית בתאריך 05/04/2020 הוא 0.23
06/04/2020 0.23 שער הלירה המצרית בתאריך 06/04/2020 הוא 0.23
07/04/2020 0.229 שער הלירה המצרית בתאריך 07/04/2020 הוא 0.229
08/04/2020 0.227 שער הלירה המצרית בתאריך 08/04/2020 הוא 0.227
09/04/2020 0.227 שער הלירה המצרית בתאריך 09/04/2020 הוא 0.227
10/04/2020 0.227 שער הלירה המצרית בתאריך 10/04/2020 הוא 0.227
11/04/2020 0.227 שער הלירה המצרית בתאריך 11/04/2020 הוא 0.227
12/04/2020 0.227 שער הלירה המצרית בתאריך 12/04/2020 הוא 0.227
13/04/2020 0.227 שער הלירה המצרית בתאריך 13/04/2020 הוא 0.227
14/04/2020 0.227 שער הלירה המצרית בתאריך 14/04/2020 הוא 0.227
15/04/2020 0.228 שער הלירה המצרית בתאריך 15/04/2020 הוא 0.228
16/04/2020 0.228 שער הלירה המצרית בתאריך 16/04/2020 הוא 0.228
17/04/2020 0.228 שער הלירה המצרית בתאריך 17/04/2020 הוא 0.228
18/04/2020 0.227 שער הלירה המצרית בתאריך 18/04/2020 הוא 0.227
19/04/2020 0.227 שער הלירה המצרית בתאריך 19/04/2020 הוא 0.227
20/04/2020 0.227 שער הלירה המצרית בתאריך 20/04/2020 הוא 0.227
21/04/2020 0.226 שער הלירה המצרית בתאריך 21/04/2020 הוא 0.226
22/04/2020 0.225 שער הלירה המצרית בתאריך 22/04/2020 הוא 0.225
23/04/2020 0.226 שער הלירה המצרית בתאריך 23/04/2020 הוא 0.226
24/04/2020 0.223 שער הלירה המצרית בתאריך 24/04/2020 הוא 0.223
25/04/2020 0.223 שער הלירה המצרית בתאריך 25/04/2020 הוא 0.223
26/04/2020 0.223 שער הלירה המצרית בתאריך 26/04/2020 הוא 0.223
27/04/2020 0.223 שער הלירה המצרית בתאריך 27/04/2020 הוא 0.223
28/04/2020 0.222 שער הלירה המצרית בתאריך 28/04/2020 הוא 0.222
29/04/2020 0.222 שער הלירה המצרית בתאריך 29/04/2020 הוא 0.222
30/04/2020 0.222 שער הלירה המצרית בתאריך 30/04/2020 הוא 0.222
מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 05/2020 מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 03/2020

תגובות הגולשים