OFFICEGUY

שער הרופיה האינדונזית בחודש מאי 2011 (05/2011)

לשימושכם, שערי הרופיה האינדונזית במאי 2011 (05/2011).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/05/2011 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 01/05/2011 הוא 0.00
02/05/2011 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 02/05/2011 הוא 0.00
03/05/2011 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 03/05/2011 הוא 0.00
04/05/2011 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 04/05/2011 הוא 0.00
05/05/2011 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 05/05/2011 הוא 0.00
06/05/2011 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 06/05/2011 הוא 0.00
07/05/2011 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 07/05/2011 הוא 0.00
08/05/2011 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 08/05/2011 הוא 0.00
09/05/2011 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 09/05/2011 הוא 0.00
10/05/2011 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 10/05/2011 הוא 0.00
11/05/2011 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 11/05/2011 הוא 0.00
12/05/2011 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 12/05/2011 הוא 0.00
13/05/2011 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 13/05/2011 הוא 0.00
14/05/2011 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 14/05/2011 הוא 0.00
15/05/2011 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 15/05/2011 הוא 0.00
16/05/2011 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 16/05/2011 הוא 0.00
17/05/2011 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 17/05/2011 הוא 0.00
18/05/2011 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 18/05/2011 הוא 0.00
19/05/2011 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 19/05/2011 הוא 0.00
20/05/2011 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 20/05/2011 הוא 0.00
21/05/2011 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 21/05/2011 הוא 0.00
22/05/2011 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 22/05/2011 הוא 0.00
23/05/2011 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 23/05/2011 הוא 0.00
24/05/2011 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 24/05/2011 הוא 0.00
25/05/2011 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 25/05/2011 הוא 0.00
26/05/2011 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 26/05/2011 הוא 0.00
27/05/2011 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 27/05/2011 הוא 0.00
28/05/2011 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 28/05/2011 הוא 0.00
29/05/2011 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 29/05/2011 הוא 0.00
30/05/2011 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 30/05/2011 הוא 0.00
31/05/2011 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 31/05/2011 הוא 0.00
מעבר לשער הרופיה האינדונזית בחודש 06/2011 מעבר לשער הרופיה האינדונזית בחודש 04/2011

תגובות הגולשים