OFFICEGUY

שער הרופיה האינדונזית בחודש פברואר 2016 (02/2016)

לשימושכם, שערי הרופיה האינדונזית בפברואר 2016 (02/2016).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2016 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 01/02/2016 הוא 0.00
02/02/2016 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 02/02/2016 הוא 0.00
03/02/2016 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 03/02/2016 הוא 0.00
04/02/2016 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 04/02/2016 הוא 0.00
05/02/2016 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 05/02/2016 הוא 0.00
06/02/2016 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 06/02/2016 הוא 0.00
07/02/2016 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 07/02/2016 הוא 0.00
08/02/2016 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 08/02/2016 הוא 0.00
09/02/2016 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 09/02/2016 הוא 0.00
10/02/2016 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 10/02/2016 הוא 0.00
11/02/2016 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 11/02/2016 הוא 0.00
12/02/2016 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 12/02/2016 הוא 0.00
13/02/2016 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 13/02/2016 הוא 0.00
14/02/2016 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 14/02/2016 הוא 0.00
15/02/2016 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 15/02/2016 הוא 0.00
16/02/2016 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 16/02/2016 הוא 0.00
17/02/2016 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 17/02/2016 הוא 0.00
18/02/2016 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 18/02/2016 הוא 0.00
19/02/2016 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 19/02/2016 הוא 0.00
20/02/2016 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 20/02/2016 הוא 0.00
21/02/2016 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 21/02/2016 הוא 0.00
22/02/2016 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 22/02/2016 הוא 0.00
23/02/2016 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 23/02/2016 הוא 0.00
24/02/2016 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 24/02/2016 הוא 0.00
25/02/2016 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 25/02/2016 הוא 0.00
26/02/2016 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 26/02/2016 הוא 0.00
27/02/2016 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 27/02/2016 הוא 0.00
28/02/2016 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 28/02/2016 הוא 0.00
29/02/2016 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 29/02/2016 הוא 0.00
מעבר לשער הרופיה האינדונזית בחודש 03/2016 מעבר לשער הרופיה האינדונזית בחודש 01/2016

תגובות הגולשים