OFFICEGUY

שער הרופיה האינדונזית בחודש דצמבר 2016 (12/2016)

לשימושכם, שערי הרופיה האינדונזית בדצמבר 2016 (12/2016).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2016 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 01/12/2016 הוא 0.00
02/12/2016 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 02/12/2016 הוא 0.00
03/12/2016 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 03/12/2016 הוא 0.00
04/12/2016 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 04/12/2016 הוא 0.00
05/12/2016 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 05/12/2016 הוא 0.00
06/12/2016 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 06/12/2016 הוא 0.00
07/12/2016 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 07/12/2016 הוא 0.00
08/12/2016 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 08/12/2016 הוא 0.00
09/12/2016 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 09/12/2016 הוא 0.00
10/12/2016 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 10/12/2016 הוא 0.00
11/12/2016 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 11/12/2016 הוא 0.00
12/12/2016 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 12/12/2016 הוא 0.00
13/12/2016 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 13/12/2016 הוא 0.00
14/12/2016 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 14/12/2016 הוא 0.00
15/12/2016 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 15/12/2016 הוא 0.00
16/12/2016 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 16/12/2016 הוא 0.00
17/12/2016 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 17/12/2016 הוא 0.00
18/12/2016 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 18/12/2016 הוא 0.00
19/12/2016 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 19/12/2016 הוא 0.00
20/12/2016 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 20/12/2016 הוא 0.00
21/12/2016 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 21/12/2016 הוא 0.00
22/12/2016 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 22/12/2016 הוא 0.00
23/12/2016 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 23/12/2016 הוא 0.00
24/12/2016 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 24/12/2016 הוא 0.00
25/12/2016 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 25/12/2016 הוא 0.00
26/12/2016 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 26/12/2016 הוא 0.00
27/12/2016 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 27/12/2016 הוא 0.00
28/12/2016 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 28/12/2016 הוא 0.00
29/12/2016 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 29/12/2016 הוא 0.00
30/12/2016 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 30/12/2016 הוא 0.00
31/12/2016 0.00 שער הרופיה האינדונזית בתאריך 31/12/2016 הוא 0.00
מעבר לשער הרופיה האינדונזית בחודש 01/2017 מעבר לשער הרופיה האינדונזית בחודש 11/2016

תגובות הגולשים