OFFICEGUY

שער הדינר הירדני בחודש ינואר 2015 (01/2015)

לשימושכם, שערי הדינר הירדני בינואר 2015 (01/2015).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/01/2015 5.515 שער הדינר הירדני בתאריך 01/01/2015 הוא 5.515
02/01/2015 5.515 שער הדינר הירדני בתאריך 02/01/2015 הוא 5.515
03/01/2015 5.584 שער הדינר הירדני בתאריך 03/01/2015 הוא 5.584
04/01/2015 5.584 שער הדינר הירדני בתאריך 04/01/2015 הוא 5.584
05/01/2015 5.584 שער הדינר הירדני בתאריך 05/01/2015 הוא 5.584
06/01/2015 5.597 שער הדינר הירדני בתאריך 06/01/2015 הוא 5.597
07/01/2015 5.583 שער הדינר הירדני בתאריך 07/01/2015 הוא 5.583
08/01/2015 5.604 שער הדינר הירדני בתאריך 08/01/2015 הוא 5.604
09/01/2015 5.581 שער הדינר הירדני בתאריך 09/01/2015 הוא 5.581
10/01/2015 5.577 שער הדינר הירדני בתאריך 10/01/2015 הוא 5.577
11/01/2015 5.577 שער הדינר הירדני בתאריך 11/01/2015 הוא 5.577
12/01/2015 5.577 שער הדינר הירדני בתאריך 12/01/2015 הוא 5.577
13/01/2015 5.56 שער הדינר הירדני בתאריך 13/01/2015 הוא 5.56
14/01/2015 5.553 שער הדינר הירדני בתאריך 14/01/2015 הוא 5.553
15/01/2015 5.501 שער הדינר הירדני בתאריך 15/01/2015 הוא 5.501
16/01/2015 5.522 שער הדינר הירדני בתאריך 16/01/2015 הוא 5.522
17/01/2015 5.542 שער הדינר הירדני בתאריך 17/01/2015 הוא 5.542
18/01/2015 5.542 שער הדינר הירדני בתאריך 18/01/2015 הוא 5.542
19/01/2015 5.542 שער הדינר הירדני בתאריך 19/01/2015 הוא 5.542
20/01/2015 5.54 שער הדינר הירדני בתאריך 20/01/2015 הוא 5.54
21/01/2015 5.546 שער הדינר הירדני בתאריך 21/01/2015 הוא 5.546
22/01/2015 5.548 שער הדינר הירדני בתאריך 22/01/2015 הוא 5.548
23/01/2015 5.587 שער הדינר הירדני בתאריך 23/01/2015 הוא 5.587
24/01/2015 5.638 שער הדינר הירדני בתאריך 24/01/2015 הוא 5.638
25/01/2015 5.638 שער הדינר הירדני בתאריך 25/01/2015 הוא 5.638
26/01/2015 5.638 שער הדינר הירדני בתאריך 26/01/2015 הוא 5.638
27/01/2015 5.633 שער הדינר הירדני בתאריך 27/01/2015 הוא 5.633
28/01/2015 5.564 שער הדינר הירדני בתאריך 28/01/2015 הוא 5.564
29/01/2015 5.538 שער הדינר הירדני בתאריך 29/01/2015 הוא 5.538
30/01/2015 5.536 שער הדינר הירדני בתאריך 30/01/2015 הוא 5.536
31/01/2015 5.536 שער הדינר הירדני בתאריך 31/01/2015 הוא 5.536
מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 02/2015 מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 12/2014

תגובות הגולשים