OFFICEGUY

שער הדינר הירדני בחודש מאי 2015 (05/2015)

לשימושכם, שערי הדינר הירדני במאי 2015 (05/2015).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/05/2015 5.447 שער הדינר הירדני בתאריך 01/05/2015 הוא 5.447
02/05/2015 5.493 שער הדינר הירדני בתאריך 02/05/2015 הוא 5.493
03/05/2015 5.493 שער הדינר הירדני בתאריך 03/05/2015 הוא 5.493
04/05/2015 5.493 שער הדינר הירדני בתאריך 04/05/2015 הוא 5.493
05/05/2015 5.475 שער הדינר הירדני בתאריך 05/05/2015 הוא 5.475
06/05/2015 5.458 שער הדינר הירדני בתאריך 06/05/2015 הוא 5.458
07/05/2015 5.452 שער הדינר הירדני בתאריך 07/05/2015 הוא 5.452
08/05/2015 5.458 שער הדינר הירדני בתאריך 08/05/2015 הוא 5.458
09/05/2015 5.466 שער הדינר הירדני בתאריך 09/05/2015 הוא 5.466
10/05/2015 5.466 שער הדינר הירדני בתאריך 10/05/2015 הוא 5.466
11/05/2015 5.466 שער הדינר הירדני בתאריך 11/05/2015 הוא 5.466
12/05/2015 5.451 שער הדינר הירדני בתאריך 12/05/2015 הוא 5.451
13/05/2015 5.441 שער הדינר הירדני בתאריך 13/05/2015 הוא 5.441
14/05/2015 5.392 שער הדינר הירדני בתאריך 14/05/2015 הוא 5.392
15/05/2015 5.40 שער הדינר הירדני בתאריך 15/05/2015 הוא 5.40
16/05/2015 5.393 שער הדינר הירדני בתאריך 16/05/2015 הוא 5.393
17/05/2015 5.393 שער הדינר הירדני בתאריך 17/05/2015 הוא 5.393
18/05/2015 5.393 שער הדינר הירדני בתאריך 18/05/2015 הוא 5.393
19/05/2015 5.44 שער הדינר הירדני בתאריך 19/05/2015 הוא 5.44
20/05/2015 5.469 שער הדינר הירדני בתאריך 20/05/2015 הוא 5.469
21/05/2015 5.45 שער הדינר הירדני בתאריך 21/05/2015 הוא 5.45
22/05/2015 5.467 שער הדינר הירדני בתאריך 22/05/2015 הוא 5.467
23/05/2015 5.471 שער הדינר הירדני בתאריך 23/05/2015 הוא 5.471
24/05/2015 5.471 שער הדינר הירדני בתאריך 24/05/2015 הוא 5.471
25/05/2015 5.471 שער הדינר הירדני בתאריך 25/05/2015 הוא 5.471
26/05/2015 5.471 שער הדינר הירדני בתאריך 26/05/2015 הוא 5.471
27/05/2015 5.47 שער הדינר הירדני בתאריך 27/05/2015 הוא 5.47
28/05/2015 5.477 שער הדינר הירדני בתאריך 28/05/2015 הוא 5.477
29/05/2015 5.47 שער הדינר הירדני בתאריך 29/05/2015 הוא 5.47
30/05/2015 5.47 שער הדינר הירדני בתאריך 30/05/2015 הוא 5.47
31/05/2015 5.47 שער הדינר הירדני בתאריך 31/05/2015 הוא 5.47
מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 06/2015 מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 04/2015

תגובות הגולשים