OFFICEGUY

שער הדינר הירדני בחודש ספטמבר 2015 (09/2015)

לשימושכם, שערי הדינר הירדני בספטמבר 2015 (09/2015).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/09/2015 5.538 שער הדינר הירדני בתאריך 01/09/2015 הוא 5.538
02/09/2015 5.541 שער הדינר הירדני בתאריך 02/09/2015 הוא 5.541
03/09/2015 5.545 שער הדינר הירדני בתאריך 03/09/2015 הוא 5.545
04/09/2015 5.537 שער הדינר הירדני בתאריך 04/09/2015 הוא 5.537
05/09/2015 5.547 שער הדינר הירדני בתאריך 05/09/2015 הוא 5.547
06/09/2015 5.547 שער הדינר הירדני בתאריך 06/09/2015 הוא 5.547
07/09/2015 5.547 שער הדינר הירדני בתאריך 07/09/2015 הוא 5.547
08/09/2015 5.53 שער הדינר הירדני בתאריך 08/09/2015 הוא 5.53
09/09/2015 5.465 שער הדינר הירדני בתאריך 09/09/2015 הוא 5.465
10/09/2015 5.509 שער הדינר הירדני בתאריך 10/09/2015 הוא 5.509
11/09/2015 5.46 שער הדינר הירדני בתאריך 11/09/2015 הוא 5.46
12/09/2015 5.485 שער הדינר הירדני בתאריך 12/09/2015 הוא 5.485
13/09/2015 5.485 שער הדינר הירדני בתאריך 13/09/2015 הוא 5.485
14/09/2015 5.485 שער הדינר הירדני בתאריך 14/09/2015 הוא 5.485
15/09/2015 5.485 שער הדינר הירדני בתאריך 15/09/2015 הוא 5.485
16/09/2015 5.485 שער הדינר הירדני בתאריך 16/09/2015 הוא 5.485
17/09/2015 5.465 שער הדינר הירדני בתאריך 17/09/2015 הוא 5.465
18/09/2015 5.456 שער הדינר הירדני בתאריך 18/09/2015 הוא 5.456
19/09/2015 5.544 שער הדינר הירדני בתאריך 19/09/2015 הוא 5.544
20/09/2015 5.544 שער הדינר הירדני בתאריך 20/09/2015 הוא 5.544
21/09/2015 5.544 שער הדינר הירדני בתאריך 21/09/2015 הוא 5.544
22/09/2015 5.557 שער הדינר הירדני בתאריך 22/09/2015 הוא 5.557
23/09/2015 5.557 שער הדינר הירדני בתאריך 23/09/2015 הוא 5.557
24/09/2015 5.557 שער הדינר הירדני בתאריך 24/09/2015 הוא 5.557
25/09/2015 5.568 שער הדינר הירדני בתאריך 25/09/2015 הוא 5.568
26/09/2015 5.551 שער הדינר הירדני בתאריך 26/09/2015 הוא 5.551
27/09/2015 5.551 שער הדינר הירדני בתאריך 27/09/2015 הוא 5.551
28/09/2015 5.551 שער הדינר הירדני בתאריך 28/09/2015 הוא 5.551
29/09/2015 5.551 שער הדינר הירדני בתאריך 29/09/2015 הוא 5.551
30/09/2015 5.531 שער הדינר הירדני בתאריך 30/09/2015 הוא 5.531
מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 10/2015 מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 08/2015

תגובות הגולשים