OFFICEGUY

שער הדינר הירדני בחודש דצמבר 2015 (12/2015)

לשימושכם, שערי הדינר הירדני בדצמבר 2015 (12/2015).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2015 5.46 שער הדינר הירדני בתאריך 01/12/2015 הוא 5.46
02/12/2015 5.467 שער הדינר הירדני בתאריך 02/12/2015 הוא 5.467
03/12/2015 5.478 שער הדינר הירדני בתאריך 03/12/2015 הוא 5.478
04/12/2015 5.433 שער הדינר הירדני בתאריך 04/12/2015 הוא 5.433
05/12/2015 5.433 שער הדינר הירדני בתאריך 05/12/2015 הוא 5.433
06/12/2015 5.433 שער הדינר הירדני בתאריך 06/12/2015 הוא 5.433
07/12/2015 5.433 שער הדינר הירדני בתאריך 07/12/2015 הוא 5.433
08/12/2015 5.466 שער הדינר הירדני בתאריך 08/12/2015 הוא 5.466
09/12/2015 5.476 שער הדינר הירדני בתאריך 09/12/2015 הוא 5.476
10/12/2015 5.45 שער הדינר הירדני בתאריך 10/12/2015 הוא 5.45
11/12/2015 5.439 שער הדינר הירדני בתאריך 11/12/2015 הוא 5.439
12/12/2015 5.435 שער הדינר הירדני בתאריך 12/12/2015 הוא 5.435
13/12/2015 5.435 שער הדינר הירדני בתאריך 13/12/2015 הוא 5.435
14/12/2015 5.435 שער הדינר הירדני בתאריך 14/12/2015 הוא 5.435
15/12/2015 5.443 שער הדינר הירדני בתאריך 15/12/2015 הוא 5.443
16/12/2015 5.466 שער הדינר הירדני בתאריך 16/12/2015 הוא 5.466
17/12/2015 5.485 שער הדינר הירדני בתאריך 17/12/2015 הוא 5.485
18/12/2015 5.491 שער הדינר הירדני בתאריך 18/12/2015 הוא 5.491
19/12/2015 5.491 שער הדינר הירדני בתאריך 19/12/2015 הוא 5.491
20/12/2015 5.491 שער הדינר הירדני בתאריך 20/12/2015 הוא 5.491
21/12/2015 5.491 שער הדינר הירדני בתאריך 21/12/2015 הוא 5.491
22/12/2015 5.508 שער הדינר הירדני בתאריך 22/12/2015 הוא 5.508
23/12/2015 5.486 שער הדינר הירדני בתאריך 23/12/2015 הוא 5.486
24/12/2015 5.484 שער הדינר הירדני בתאריך 24/12/2015 הוא 5.484
25/12/2015 5.481 שער הדינר הירדני בתאריך 25/12/2015 הוא 5.481
26/12/2015 5.481 שער הדינר הירדני בתאריך 26/12/2015 הוא 5.481
27/12/2015 5.481 שער הדינר הירדני בתאריך 27/12/2015 הוא 5.481
28/12/2015 5.481 שער הדינר הירדני בתאריך 28/12/2015 הוא 5.481
29/12/2015 5.473 שער הדינר הירדני בתאריך 29/12/2015 הוא 5.473
30/12/2015 5.49 שער הדינר הירדני בתאריך 30/12/2015 הוא 5.49
31/12/2015 5.502 שער הדינר הירדני בתאריך 31/12/2015 הוא 5.502
מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 01/2016 מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 11/2015

תגובות הגולשים