OFFICEGUY

שער הדינר הירדני בחודש ינואר 2016 (01/2016)

לשימושכם, שערי הדינר הירדני בינואר 2016 (01/2016).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/01/2016 5.516 שער הדינר הירדני בתאריך 01/01/2016 הוא 5.516
02/01/2016 5.516 שער הדינר הירדני בתאריך 02/01/2016 הוא 5.516
03/01/2016 5.516 שער הדינר הירדני בתאריך 03/01/2016 הוא 5.516
04/01/2016 5.516 שער הדינר הירדני בתאריך 04/01/2016 הוא 5.516
05/01/2016 5.531 שער הדינר הירדני בתאריך 05/01/2016 הוא 5.531
06/01/2016 5.549 שער הדינר הירדני בתאריך 06/01/2016 הוא 5.549
07/01/2016 5.549 שער הדינר הירדני בתאריך 07/01/2016 הוא 5.549
08/01/2016 5.522 שער הדינר הירדני בתאריך 08/01/2016 הוא 5.522
09/01/2016 5.537 שער הדינר הירדני בתאריך 09/01/2016 הוא 5.537
10/01/2016 5.537 שער הדינר הירדני בתאריך 10/01/2016 הוא 5.537
11/01/2016 5.537 שער הדינר הירדני בתאריך 11/01/2016 הוא 5.537
12/01/2016 5.557 שער הדינר הירדני בתאריך 12/01/2016 הוא 5.557
13/01/2016 5.556 שער הדינר הירדני בתאריך 13/01/2016 הוא 5.556
14/01/2016 5.558 שער הדינר הירדני בתאריך 14/01/2016 הוא 5.558
15/01/2016 5.558 שער הדינר הירדני בתאריך 15/01/2016 הוא 5.558
16/01/2016 5.573 שער הדינר הירדני בתאריך 16/01/2016 הוא 5.573
17/01/2016 5.573 שער הדינר הירדני בתאריך 17/01/2016 הוא 5.573
18/01/2016 5.573 שער הדינר הירדני בתאריך 18/01/2016 הוא 5.573
19/01/2016 5.573 שער הדינר הירדני בתאריך 19/01/2016 הוא 5.573
20/01/2016 5.62 שער הדינר הירדני בתאריך 20/01/2016 הוא 5.62
21/01/2016 5.602 שער הדינר הירדני בתאריך 21/01/2016 הוא 5.602
22/01/2016 5.597 שער הדינר הירדני בתאריך 22/01/2016 הוא 5.597
23/01/2016 5.613 שער הדינר הירדני בתאריך 23/01/2016 הוא 5.613
24/01/2016 5.613 שער הדינר הירדני בתאריך 24/01/2016 הוא 5.613
25/01/2016 5.613 שער הדינר הירדני בתאריך 25/01/2016 הוא 5.613
26/01/2016 5.604 שער הדינר הירדני בתאריך 26/01/2016 הוא 5.604
27/01/2016 5.599 שער הדינר הירדני בתאריך 27/01/2016 הוא 5.599
28/01/2016 5.583 שער הדינר הירדני בתאריך 28/01/2016 הוא 5.583
29/01/2016 5.569 שער הדינר הירדני בתאריך 29/01/2016 הוא 5.569
30/01/2016 5.569 שער הדינר הירדני בתאריך 30/01/2016 הוא 5.569
31/01/2016 5.569 שער הדינר הירדני בתאריך 31/01/2016 הוא 5.569
מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 02/2016 מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 12/2015

תגובות הגולשים