OFFICEGUY

שער הדינר הירדני בחודש מרץ 2016 (03/2016)

לשימושכם, שערי הדינר הירדני במרץ 2016 (03/2016).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/03/2016 5.503 שער הדינר הירדני בתאריך 01/03/2016 הוא 5.503
02/03/2016 5.476 שער הדינר הירדני בתאריך 02/03/2016 הוא 5.476
03/03/2016 5.483 שער הדינר הירדני בתאריך 03/03/2016 הוא 5.483
04/03/2016 5.497 שער הדינר הירדני בתאריך 04/03/2016 הוא 5.497
05/03/2016 5.525 שער הדינר הירדני בתאריך 05/03/2016 הוא 5.525
06/03/2016 5.525 שער הדינר הירדני בתאריך 06/03/2016 הוא 5.525
07/03/2016 5.525 שער הדינר הירדני בתאריך 07/03/2016 הוא 5.525
08/03/2016 5.518 שער הדינר הירדני בתאריך 08/03/2016 הוא 5.518
09/03/2016 5.509 שער הדינר הירדני בתאריך 09/03/2016 הוא 5.509
10/03/2016 5.505 שער הדינר הירדני בתאריך 10/03/2016 הוא 5.505
11/03/2016 5.471 שער הדינר הירדני בתאריך 11/03/2016 הוא 5.471
12/03/2016 5.469 שער הדינר הירדני בתאריך 12/03/2016 הוא 5.469
13/03/2016 5.469 שער הדינר הירדני בתאריך 13/03/2016 הוא 5.469
14/03/2016 5.469 שער הדינר הירדני בתאריך 14/03/2016 הוא 5.469
15/03/2016 5.496 שער הדינר הירדני בתאריך 15/03/2016 הוא 5.496
16/03/2016 5.508 שער הדינר הירדני בתאריך 16/03/2016 הוא 5.508
17/03/2016 5.433 שער הדינר הירדני בתאריך 17/03/2016 הוא 5.433
18/03/2016 5.437 שער הדינר הירדני בתאריך 18/03/2016 הוא 5.437
19/03/2016 5.437 שער הדינר הירדני בתאריך 19/03/2016 הוא 5.437
20/03/2016 5.437 שער הדינר הירדני בתאריך 20/03/2016 הוא 5.437
21/03/2016 5.437 שער הדינר הירדני בתאריך 21/03/2016 הוא 5.437
22/03/2016 5.43 שער הדינר הירדני בתאריך 22/03/2016 הוא 5.43
23/03/2016 5.425 שער הדינר הירדני בתאריך 23/03/2016 הוא 5.425
24/03/2016 5.411 שער הדינר הירדני בתאריך 24/03/2016 הוא 5.411
25/03/2016 5.411 שער הדינר הירדני בתאריך 25/03/2016 הוא 5.411
26/03/2016 5.411 שער הדינר הירדני בתאריך 26/03/2016 הוא 5.411
27/03/2016 5.411 שער הדינר הירדני בתאריך 27/03/2016 הוא 5.411
28/03/2016 5.411 שער הדינר הירדני בתאריך 28/03/2016 הוא 5.411
29/03/2016 5.391 שער הדינר הירדני בתאריך 29/03/2016 הוא 5.391
30/03/2016 5.343 שער הדינר הירדני בתאריך 30/03/2016 הוא 5.343
31/03/2016 5.307 שער הדינר הירדני בתאריך 31/03/2016 הוא 5.307
מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 04/2016 מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 02/2016

תגובות הגולשים