OFFICEGUY

שער הדינר הירדני בחודש מאי 2016 (05/2016)

לשימושכם, שערי הדינר הירדני במאי 2016 (05/2016).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/05/2016 5.287 שער הדינר הירדני בתאריך 01/05/2016 הוא 5.287
02/05/2016 5.287 שער הדינר הירדני בתאריך 02/05/2016 הוא 5.287
03/05/2016 5.284 שער הדינר הירדני בתאריך 03/05/2016 הוא 5.284
04/05/2016 5.319 שער הדינר הירדני בתאריך 04/05/2016 הוא 5.319
05/05/2016 5.326 שער הדינר הירדני בתאריך 05/05/2016 הוא 5.326
06/05/2016 5.35 שער הדינר הירדני בתאריך 06/05/2016 הוא 5.35
07/05/2016 5.326 שער הדינר הירדני בתאריך 07/05/2016 הוא 5.326
08/05/2016 5.326 שער הדינר הירדני בתאריך 08/05/2016 הוא 5.326
09/05/2016 5.326 שער הדינר הירדני בתאריך 09/05/2016 הוא 5.326
10/05/2016 5.332 שער הדינר הירדני בתאריך 10/05/2016 הוא 5.332
11/05/2016 5.32 שער הדינר הירדני בתאריך 11/05/2016 הוא 5.32
12/05/2016 5.314 שער הדינר הירדני בתאריך 12/05/2016 הוא 5.314
13/05/2016 5.314 שער הדינר הירדני בתאריך 13/05/2016 הוא 5.314
14/05/2016 5.375 שער הדינר הירדני בתאריך 14/05/2016 הוא 5.375
15/05/2016 5.375 שער הדינר הירדני בתאריך 15/05/2016 הוא 5.375
16/05/2016 5.375 שער הדינר הירדני בתאריך 16/05/2016 הוא 5.375
17/05/2016 5.385 שער הדינר הירדני בתאריך 17/05/2016 הוא 5.385
18/05/2016 5.405 שער הדינר הירדני בתאריך 18/05/2016 הוא 5.405
19/05/2016 5.439 שער הדינר הירדני בתאריך 19/05/2016 הוא 5.439
20/05/2016 5.464 שער הדינר הירדני בתאריך 20/05/2016 הוא 5.464
21/05/2016 5.47 שער הדינר הירדני בתאריך 21/05/2016 הוא 5.47
22/05/2016 5.47 שער הדינר הירדני בתאריך 22/05/2016 הוא 5.47
23/05/2016 5.47 שער הדינר הירדני בתאריך 23/05/2016 הוא 5.47
24/05/2016 5.455 שער הדינר הירדני בתאריך 24/05/2016 הוא 5.455
25/05/2016 5.435 שער הדינר הירדני בתאריך 25/05/2016 הוא 5.435
26/05/2016 5.406 שער הדינר הירדני בתאריך 26/05/2016 הוא 5.406
27/05/2016 5.427 שער הדינר הירדני בתאריך 27/05/2016 הוא 5.427
28/05/2016 5.429 שער הדינר הירדני בתאריך 28/05/2016 הוא 5.429
29/05/2016 5.429 שער הדינר הירדני בתאריך 29/05/2016 הוא 5.429
30/05/2016 5.429 שער הדינר הירדני בתאריך 30/05/2016 הוא 5.429
31/05/2016 5.429 שער הדינר הירדני בתאריך 31/05/2016 הוא 5.429
מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 06/2016 מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 04/2016

תגובות הגולשים