OFFICEGUY

שער הדינר הירדני בחודש ספטמבר 2016 (09/2016)

לשימושכם, שערי הדינר הירדני בספטמבר 2016 (09/2016).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/09/2016 5.32 שער הדינר הירדני בתאריך 01/09/2016 הוא 5.32
02/09/2016 5.319 שער הדינר הירדני בתאריך 02/09/2016 הוא 5.319
03/09/2016 5.315 שער הדינר הירדני בתאריך 03/09/2016 הוא 5.315
04/09/2016 5.315 שער הדינר הירדני בתאריך 04/09/2016 הוא 5.315
05/09/2016 5.315 שער הדינר הירדני בתאריך 05/09/2016 הוא 5.315
06/09/2016 5.303 שער הדינר הירדני בתאריך 06/09/2016 הוא 5.303
07/09/2016 5.307 שער הדינר הירדני בתאריך 07/09/2016 הוא 5.307
08/09/2016 5.288 שער הדינר הירדני בתאריך 08/09/2016 הוא 5.288
09/09/2016 5.29 שער הדינר הירדני בתאריך 09/09/2016 הוא 5.29
10/09/2016 5.311 שער הדינר הירדני בתאריך 10/09/2016 הוא 5.311
11/09/2016 5.311 שער הדינר הירדני בתאריך 11/09/2016 הוא 5.311
12/09/2016 5.311 שער הדינר הירדני בתאריך 12/09/2016 הוא 5.311
13/09/2016 5.314 שער הדינר הירדני בתאריך 13/09/2016 הוא 5.314
14/09/2016 5.338 שער הדינר הירדני בתאריך 14/09/2016 הוא 5.338
15/09/2016 5.33 שער הדינר הירדני בתאריך 15/09/2016 הוא 5.33
16/09/2016 5.30 שער הדינר הירדני בתאריך 16/09/2016 הוא 5.30
17/09/2016 5.325 שער הדינר הירדני בתאריך 17/09/2016 הוא 5.325
18/09/2016 5.325 שער הדינר הירדני בתאריך 18/09/2016 הוא 5.325
19/09/2016 5.325 שער הדינר הירדני בתאריך 19/09/2016 הוא 5.325
20/09/2016 5.319 שער הדינר הירדני בתאריך 20/09/2016 הוא 5.319
21/09/2016 5.329 שער הדינר הירדני בתאריך 21/09/2016 הוא 5.329
22/09/2016 5.299 שער הדינר הירדני בתאריך 22/09/2016 הוא 5.299
23/09/2016 5.299 שער הדינר הירדני בתאריך 23/09/2016 הוא 5.299
24/09/2016 5.308 שער הדינר הירדני בתאריך 24/09/2016 הוא 5.308
25/09/2016 5.308 שער הדינר הירדני בתאריך 25/09/2016 הוא 5.308
26/09/2016 5.308 שער הדינר הירדני בתאריך 26/09/2016 הוא 5.308
27/09/2016 5.287 שער הדינר הירדני בתאריך 27/09/2016 הוא 5.287
28/09/2016 5.296 שער הדינר הירדני בתאריך 28/09/2016 הוא 5.296
29/09/2016 5.297 שער הדינר הירדני בתאריך 29/09/2016 הוא 5.297
30/09/2016 5.298 שער הדינר הירדני בתאריך 30/09/2016 הוא 5.298
מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 10/2016 מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 08/2016

תגובות הגולשים