OFFICEGUY

שער הדינר הירדני בחודש דצמבר 2016 (12/2016)

לשימושכם, שערי הדינר הירדני בדצמבר 2016 (12/2016).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2016 5.407 שער הדינר הירדני בתאריך 01/12/2016 הוא 5.407
02/12/2016 5.395 שער הדינר הירדני בתאריך 02/12/2016 הוא 5.395
03/12/2016 5.384 שער הדינר הירדני בתאריך 03/12/2016 הוא 5.384
04/12/2016 5.384 שער הדינר הירדני בתאריך 04/12/2016 הוא 5.384
05/12/2016 5.384 שער הדינר הירדני בתאריך 05/12/2016 הוא 5.384
06/12/2016 5.372 שער הדינר הירדני בתאריך 06/12/2016 הוא 5.372
07/12/2016 5.361 שער הדינר הירדני בתאריך 07/12/2016 הוא 5.361
08/12/2016 5.34 שער הדינר הירדני בתאריך 08/12/2016 הוא 5.34
09/12/2016 5.389 שער הדינר הירדני בתאריך 09/12/2016 הוא 5.389
10/12/2016 5.394 שער הדינר הירדני בתאריך 10/12/2016 הוא 5.394
11/12/2016 5.394 שער הדינר הירדני בתאריך 11/12/2016 הוא 5.394
12/12/2016 5.394 שער הדינר הירדני בתאריך 12/12/2016 הוא 5.394
13/12/2016 5.374 שער הדינר הירדני בתאריך 13/12/2016 הוא 5.374
14/12/2016 5.359 שער הדינר הירדני בתאריך 14/12/2016 הוא 5.359
15/12/2016 5.416 שער הדינר הירדני בתאריך 15/12/2016 הוא 5.416
16/12/2016 5.427 שער הדינר הירדני בתאריך 16/12/2016 הוא 5.427
17/12/2016 5.454 שער הדינר הירדני בתאריך 17/12/2016 הוא 5.454
18/12/2016 5.454 שער הדינר הירדני בתאריך 18/12/2016 הוא 5.454
19/12/2016 5.454 שער הדינר הירדני בתאריך 19/12/2016 הוא 5.454
20/12/2016 5.434 שער הדינר הירדני בתאריך 20/12/2016 הוא 5.434
21/12/2016 5.397 שער הדינר הירדני בתאריך 21/12/2016 הוא 5.397
22/12/2016 5.378 שער הדינר הירדני בתאריך 22/12/2016 הוא 5.378
23/12/2016 5.393 שער הדינר הירדני בתאריך 23/12/2016 הוא 5.393
24/12/2016 5.426 שער הדינר הירדני בתאריך 24/12/2016 הוא 5.426
25/12/2016 5.426 שער הדינר הירדני בתאריך 25/12/2016 הוא 5.426
26/12/2016 5.426 שער הדינר הירדני בתאריך 26/12/2016 הוא 5.426
27/12/2016 5.426 שער הדינר הירדני בתאריך 27/12/2016 הוא 5.426
28/12/2016 5.433 שער הדינר הירדני בתאריך 28/12/2016 הוא 5.433
29/12/2016 5.417 שער הדינר הירדני בתאריך 29/12/2016 הוא 5.417
30/12/2016 5.42 שער הדינר הירדני בתאריך 30/12/2016 הוא 5.42
31/12/2016 5.42 שער הדינר הירדני בתאריך 31/12/2016 הוא 5.42
מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 01/2017 מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 11/2016

תגובות הגולשים