OFFICEGUY

שער הדינר הירדני בחודש ינואר 2017 (01/2017)

לשימושכם, שערי הדינר הירדני בינואר 2017 (01/2017).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/01/2017 5.439 שער הדינר הירדני בתאריך 01/01/2017 הוא 5.439
02/01/2017 5.439 שער הדינר הירדני בתאריך 02/01/2017 הוא 5.439
03/01/2017 5.439 שער הדינר הירדני בתאריך 03/01/2017 הוא 5.439
04/01/2017 5.44 שער הדינר הירדני בתאריך 04/01/2017 הוא 5.44
05/01/2017 5.439 שער הדינר הירדני בתאריך 05/01/2017 הוא 5.439
06/01/2017 5.417 שער הדינר הירדני בתאריך 06/01/2017 הוא 5.417
07/01/2017 5.425 שער הדינר הירדני בתאריך 07/01/2017 הוא 5.425
08/01/2017 5.425 שער הדינר הירדני בתאריך 08/01/2017 הוא 5.425
09/01/2017 5.425 שער הדינר הירדני בתאריך 09/01/2017 הוא 5.425
10/01/2017 5.419 שער הדינר הירדני בתאריך 10/01/2017 הוא 5.419
11/01/2017 5.429 שער הדינר הירדני בתאריך 11/01/2017 הוא 5.429
12/01/2017 5.389 שער הדינר הירדני בתאריך 12/01/2017 הוא 5.389
13/01/2017 5.383 שער הדינר הירדני בתאריך 13/01/2017 הוא 5.383
14/01/2017 5.392 שער הדינר הירדני בתאריך 14/01/2017 הוא 5.392
15/01/2017 5.392 שער הדינר הירדני בתאריך 15/01/2017 הוא 5.392
16/01/2017 5.392 שער הדינר הירדני בתאריך 16/01/2017 הוא 5.392
17/01/2017 5.378 שער הדינר הירדני בתאריך 17/01/2017 הוא 5.378
18/01/2017 5.37 שער הדינר הירדני בתאריך 18/01/2017 הוא 5.37
19/01/2017 5.368 שער הדינר הירדני בתאריך 19/01/2017 הוא 5.368
20/01/2017 5.373 שער הדינר הירדני בתאריך 20/01/2017 הוא 5.373
21/01/2017 5.355 שער הדינר הירדני בתאריך 21/01/2017 הוא 5.355
22/01/2017 5.355 שער הדינר הירדני בתאריך 22/01/2017 הוא 5.355
23/01/2017 5.355 שער הדינר הירדני בתאריך 23/01/2017 הוא 5.355
24/01/2017 5.342 שער הדינר הירדני בתאריך 24/01/2017 הוא 5.342
25/01/2017 5.337 שער הדינר הירדני בתאריך 25/01/2017 הוא 5.337
26/01/2017 5.334 שער הדינר הירדני בתאריך 26/01/2017 הוא 5.334
27/01/2017 5.354 שער הדינר הירדני בתאריך 27/01/2017 הוא 5.354
28/01/2017 5.334 שער הדינר הירדני בתאריך 28/01/2017 הוא 5.334
29/01/2017 5.334 שער הדינר הירדני בתאריך 29/01/2017 הוא 5.334
30/01/2017 5.334 שער הדינר הירדני בתאריך 30/01/2017 הוא 5.334
31/01/2017 5.31 שער הדינר הירדני בתאריך 31/01/2017 הוא 5.31
מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 02/2017 מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 12/2016

תגובות הגולשים