OFFICEGUY

שער הדינר הירדני בחודש מרץ 2017 (03/2017)

לשימושכם, שערי הדינר הירדני במרץ 2017 (03/2017).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/03/2017 5.12 שער הדינר הירדני בתאריך 01/03/2017 הוא 5.12
02/03/2017 5.208 שער הדינר הירדני בתאריך 02/03/2017 הוא 5.208
03/03/2017 5.206 שער הדינר הירדני בתאריך 03/03/2017 הוא 5.206
04/03/2017 5.19 שער הדינר הירדני בתאריך 04/03/2017 הוא 5.19
05/03/2017 5.19 שער הדינר הירדני בתאריך 05/03/2017 הוא 5.19
06/03/2017 5.19 שער הדינר הירדני בתאריך 06/03/2017 הוא 5.19
07/03/2017 5.186 שער הדינר הירדני בתאריך 07/03/2017 הוא 5.186
08/03/2017 5.192 שער הדינר הירדני בתאריך 08/03/2017 הוא 5.192
09/03/2017 5.202 שער הדינר הירדני בתאריך 09/03/2017 הוא 5.202
10/03/2017 5.183 שער הדינר הירדני בתאריך 10/03/2017 הוא 5.183
11/03/2017 5.16 שער הדינר הירדני בתאריך 11/03/2017 הוא 5.16
12/03/2017 5.16 שער הדינר הירדני בתאריך 12/03/2017 הוא 5.16
13/03/2017 5.16 שער הדינר הירדני בתאריך 13/03/2017 הוא 5.16
14/03/2017 5.16 שער הדינר הירדני בתאריך 14/03/2017 הוא 5.16
15/03/2017 5.155 שער הדינר הירדני בתאריך 15/03/2017 הוא 5.155
16/03/2017 5.12 שער הדינר הירדני בתאריך 16/03/2017 הוא 5.12
17/03/2017 5.117 שער הדינר הירדני בתאריך 17/03/2017 הוא 5.117
18/03/2017 5.102 שער הדינר הירדני בתאריך 18/03/2017 הוא 5.102
19/03/2017 5.102 שער הדינר הירדני בתאריך 19/03/2017 הוא 5.102
20/03/2017 5.102 שער הדינר הירדני בתאריך 20/03/2017 הוא 5.102
21/03/2017 5.094 שער הדינר הירדני בתאריך 21/03/2017 הוא 5.094
22/03/2017 5.163 שער הדינר הירדני בתאריך 22/03/2017 הוא 5.163
23/03/2017 5.138 שער הדינר הירדני בתאריך 23/03/2017 הוא 5.138
24/03/2017 5.142 שער הדינר הירדני בתאריך 24/03/2017 הוא 5.142
25/03/2017 5.098 שער הדינר הירדני בתאריך 25/03/2017 הוא 5.098
26/03/2017 5.098 שער הדינר הירדני בתאריך 26/03/2017 הוא 5.098
27/03/2017 5.098 שער הדינר הירדני בתאריך 27/03/2017 הוא 5.098
28/03/2017 5.095 שער הדינר הירדני בתאריך 28/03/2017 הוא 5.095
29/03/2017 5.108 שער הדינר הירדני בתאריך 29/03/2017 הוא 5.108
30/03/2017 5.096 שער הדינר הירדני בתאריך 30/03/2017 הוא 5.096
31/03/2017 5.123 שער הדינר הירדני בתאריך 31/03/2017 הוא 5.123
מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 04/2017 מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 02/2017

תגובות הגולשים