OFFICEGUY

שער הדינר הירדני בחודש מאי 2017 (05/2017)

לשימושכם, שערי הדינר הירדני במאי 2017 (05/2017).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/05/2017 5.093 שער הדינר הירדני בתאריך 01/05/2017 הוא 5.093
02/05/2017 5.093 שער הדינר הירדני בתאריך 02/05/2017 הוא 5.093
03/05/2017 5.093 שער הדינר הירדני בתאריך 03/05/2017 הוא 5.093
04/05/2017 5.095 שער הדינר הירדני בתאריך 04/05/2017 הוא 5.095
05/05/2017 5.088 שער הדינר הירדני בתאריך 05/05/2017 הוא 5.088
06/05/2017 5.08 שער הדינר הירדני בתאריך 06/05/2017 הוא 5.08
07/05/2017 5.08 שער הדינר הירדני בתאריך 07/05/2017 הוא 5.08
08/05/2017 5.08 שער הדינר הירדני בתאריך 08/05/2017 הוא 5.08
09/05/2017 5.078 שער הדינר הירדני בתאריך 09/05/2017 הוא 5.078
10/05/2017 5.08 שער הדינר הירדני בתאריך 10/05/2017 הוא 5.08
11/05/2017 5.087 שער הדינר הירדני בתאריך 11/05/2017 הוא 5.087
12/05/2017 5.088 שער הדינר הירדני בתאריך 12/05/2017 הוא 5.088
13/05/2017 5.071 שער הדינר הירדני בתאריך 13/05/2017 הוא 5.071
14/05/2017 5.071 שער הדינר הירדני בתאריך 14/05/2017 הוא 5.071
15/05/2017 5.071 שער הדינר הירדני בתאריך 15/05/2017 הוא 5.071
16/05/2017 5.082 שער הדינר הירדני בתאריך 16/05/2017 הוא 5.082
17/05/2017 5.078 שער הדינר הירדני בתאריך 17/05/2017 הוא 5.078
18/05/2017 5.085 שער הדינר הירדני בתאריך 18/05/2017 הוא 5.085
19/05/2017 5.064 שער הדינר הירדני בתאריך 19/05/2017 הוא 5.064
20/05/2017 5.052 שער הדינר הירדני בתאריך 20/05/2017 הוא 5.052
21/05/2017 5.052 שער הדינר הירדני בתאריך 21/05/2017 הוא 5.052
22/05/2017 5.052 שער הדינר הירדני בתאריך 22/05/2017 הוא 5.052
23/05/2017 5.058 שער הדינר הירדני בתאריך 23/05/2017 הוא 5.058
24/05/2017 5.064 שער הדינר הירדני בתאריך 24/05/2017 הוא 5.064
25/05/2017 5.038 שער הדינר הירדני בתאריך 25/05/2017 הוא 5.038
26/05/2017 5.037 שער הדינר הירדני בתאריך 26/05/2017 הוא 5.037
27/05/2017 5.022 שער הדינר הירדני בתאריך 27/05/2017 הוא 5.022
28/05/2017 5.022 שער הדינר הירדני בתאריך 28/05/2017 הוא 5.022
29/05/2017 5.022 שער הדינר הירדני בתאריך 29/05/2017 הוא 5.022
30/05/2017 5.022 שער הדינר הירדני בתאריך 30/05/2017 הוא 5.022
31/05/2017 5.022 שער הדינר הירדני בתאריך 31/05/2017 הוא 5.022
מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 06/2017 מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 04/2017

תגובות הגולשים