OFFICEGUY

שער הדינר הירדני בחודש ספטמבר 2017 (09/2017)

לשימושכם, שערי הדינר הירדני בספטמבר 2017 (09/2017).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/09/2017 5.055 שער הדינר הירדני בתאריך 01/09/2017 הוא 5.055
02/09/2017 5.057 שער הדינר הירדני בתאריך 02/09/2017 הוא 5.057
03/09/2017 5.057 שער הדינר הירדני בתאריך 03/09/2017 הוא 5.057
04/09/2017 5.057 שער הדינר הירדני בתאריך 04/09/2017 הוא 5.057
05/09/2017 5.036 שער הדינר הירדני בתאריך 05/09/2017 הוא 5.036
06/09/2017 5.023 שער הדינר הירדני בתאריך 06/09/2017 הוא 5.023
07/09/2017 4.979 שער הדינר הירדני בתאריך 07/09/2017 הוא 4.979
08/09/2017 4.944 שער הדינר הירדני בתאריך 08/09/2017 הוא 4.944
09/09/2017 4.965 שער הדינר הירדני בתאריך 09/09/2017 הוא 4.965
10/09/2017 4.965 שער הדינר הירדני בתאריך 10/09/2017 הוא 4.965
11/09/2017 4.965 שער הדינר הירדני בתאריך 11/09/2017 הוא 4.965
12/09/2017 4.989 שער הדינר הירדני בתאריך 12/09/2017 הוא 4.989
13/09/2017 4.991 שער הדינר הירדני בתאריך 13/09/2017 הוא 4.991
14/09/2017 4.991 שער הדינר הירדני בתאריך 14/09/2017 הוא 4.991
15/09/2017 4.968 שער הדינר הירדני בתאריך 15/09/2017 הוא 4.968
16/09/2017 4.971 שער הדינר הירדני בתאריך 16/09/2017 הוא 4.971
17/09/2017 4.971 שער הדינר הירדני בתאריך 17/09/2017 הוא 4.971
18/09/2017 4.971 שער הדינר הירדני בתאריך 18/09/2017 הוא 4.971
19/09/2017 4.958 שער הדינר הירדני בתאריך 19/09/2017 הוא 4.958
20/09/2017 4.953 שער הדינר הירדני בתאריך 20/09/2017 הוא 4.953
21/09/2017 4.953 שער הדינר הירדני בתאריך 21/09/2017 הוא 4.953
22/09/2017 4.953 שער הדינר הירדני בתאריך 22/09/2017 הוא 4.953
23/09/2017 4.953 שער הדינר הירדני בתאריך 23/09/2017 הוא 4.953
24/09/2017 4.953 שער הדינר הירדני בתאריך 24/09/2017 הוא 4.953
25/09/2017 4.953 שער הדינר הירדני בתאריך 25/09/2017 הוא 4.953
26/09/2017 4.977 שער הדינר הירדני בתאריך 26/09/2017 הוא 4.977
27/09/2017 5.006 שער הדינר הירדני בתאריך 27/09/2017 הוא 5.006
28/09/2017 4.98 שער הדינר הירדני בתאריך 28/09/2017 הוא 4.98
29/09/2017 4.98 שער הדינר הירדני בתאריך 29/09/2017 הוא 4.98
30/09/2017 4.98 שער הדינר הירדני בתאריך 30/09/2017 הוא 4.98
מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 10/2017 מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 08/2017

תגובות הגולשים