OFFICEGUY

שער הדינר הירדני בחודש דצמבר 2017 (12/2017)

לשימושכם, שערי הדינר הירדני בדצמבר 2017 (12/2017).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2017 4.916 שער הדינר הירדני בתאריך 01/12/2017 הוא 4.916
02/12/2017 4.923 שער הדינר הירדני בתאריך 02/12/2017 הוא 4.923
03/12/2017 4.923 שער הדינר הירדני בתאריך 03/12/2017 הוא 4.923
04/12/2017 4.923 שער הדינר הירדני בתאריך 04/12/2017 הוא 4.923
05/12/2017 4.925 שער הדינר הירדני בתאריך 05/12/2017 הוא 4.925
06/12/2017 4.952 שער הדינר הירדני בתאריך 06/12/2017 הוא 4.952
07/12/2017 4.959 שער הדינר הירדני בתאריך 07/12/2017 הוא 4.959
08/12/2017 4.966 שער הדינר הירדני בתאריך 08/12/2017 הוא 4.966
09/12/2017 4.964 שער הדינר הירדני בתאריך 09/12/2017 הוא 4.964
10/12/2017 4.964 שער הדינר הירדני בתאריך 10/12/2017 הוא 4.964
11/12/2017 4.964 שער הדינר הירדני בתאריך 11/12/2017 הוא 4.964
12/12/2017 4.99 שער הדינר הירדני בתאריך 12/12/2017 הוא 4.99
13/12/2017 5.007 שער הדינר הירדני בתאריך 13/12/2017 הוא 5.007
14/12/2017 4.976 שער הדינר הירדני בתאריך 14/12/2017 הוא 4.976
15/12/2017 4.968 שער הדינר הירדני בתאריך 15/12/2017 הוא 4.968
16/12/2017 4.954 שער הדינר הירדני בתאריך 16/12/2017 הוא 4.954
17/12/2017 4.954 שער הדינר הירדני בתאריך 17/12/2017 הוא 4.954
18/12/2017 4.954 שער הדינר הירדני בתאריך 18/12/2017 הוא 4.954
19/12/2017 4.934 שער הדינר הירדני בתאריך 19/12/2017 הוא 4.934
20/12/2017 4.935 שער הדינר הירדני בתאריך 20/12/2017 הוא 4.935
21/12/2017 4.921 שער הדינר הירדני בתאריך 21/12/2017 הוא 4.921
22/12/2017 4.912 שער הדינר הירדני בתאריך 22/12/2017 הוא 4.912
23/12/2017 4.916 שער הדינר הירדני בתאריך 23/12/2017 הוא 4.916
24/12/2017 4.916 שער הדינר הירדני בתאריך 24/12/2017 הוא 4.916
25/12/2017 4.916 שער הדינר הירדני בתאריך 25/12/2017 הוא 4.916
26/12/2017 4.916 שער הדינר הירדני בתאריך 26/12/2017 הוא 4.916
27/12/2017 4.908 שער הדינר הירדני בתאריך 27/12/2017 הוא 4.908
28/12/2017 4.897 שער הדינר הירדני בתאריך 28/12/2017 הוא 4.897
29/12/2017 4.89 שער הדינר הירדני בתאריך 29/12/2017 הוא 4.89
30/12/2017 4.89 שער הדינר הירדני בתאריך 30/12/2017 הוא 4.89
31/12/2017 4.89 שער הדינר הירדני בתאריך 31/12/2017 הוא 4.89
מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 01/2018 מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 11/2017

תגובות הגולשים