OFFICEGUY

שער הדינר הירדני בחודש ינואר 2018 (01/2018)

לשימושכם, שערי הדינר הירדני בינואר 2018 (01/2018).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/01/2018 4.869 שער הדינר הירדני בתאריך 01/01/2018 הוא 4.869
02/01/2018 4.869 שער הדינר הירדני בתאריך 02/01/2018 הוא 4.869
03/01/2018 4.874 שער הדינר הירדני בתאריך 03/01/2018 הוא 4.874
04/01/2018 4.863 שער הדינר הירדני בתאריך 04/01/2018 הוא 4.863
05/01/2018 4.86 שער הדינר הירדני בתאריך 05/01/2018 הוא 4.86
06/01/2018 4.848 שער הדינר הירדני בתאריך 06/01/2018 הוא 4.848
07/01/2018 4.848 שער הדינר הירדני בתאריך 07/01/2018 הוא 4.848
08/01/2018 4.848 שער הדינר הירדני בתאריך 08/01/2018 הוא 4.848
09/01/2018 4.858 שער הדינר הירדני בתאריך 09/01/2018 הוא 4.858
10/01/2018 4.831 שער הדינר הירדני בתאריך 10/01/2018 הוא 4.831
11/01/2018 4.826 שער הדינר הירדני בתאריך 11/01/2018 הוא 4.826
12/01/2018 4.816 שער הדינר הירדני בתאריך 12/01/2018 הוא 4.816
13/01/2018 4.796 שער הדינר הירדני בתאריך 13/01/2018 הוא 4.796
14/01/2018 4.796 שער הדינר הירדני בתאריך 14/01/2018 הוא 4.796
15/01/2018 4.796 שער הדינר הירדני בתאריך 15/01/2018 הוא 4.796
16/01/2018 4.806 שער הדינר הירדני בתאריך 16/01/2018 הוא 4.806
17/01/2018 4.869 שער הדינר הירדני בתאריך 17/01/2018 הוא 4.869
18/01/2018 4.834 שער הדינר הירדני בתאריך 18/01/2018 הוא 4.834
19/01/2018 4.80 שער הדינר הירדני בתאריך 19/01/2018 הוא 4.80
20/01/2018 4.822 שער הדינר הירדני בתאריך 20/01/2018 הוא 4.822
21/01/2018 4.822 שער הדינר הירדני בתאריך 21/01/2018 הוא 4.822
22/01/2018 4.822 שער הדינר הירדני בתאריך 22/01/2018 הוא 4.822
23/01/2018 4.827 שער הדינר הירדני בתאריך 23/01/2018 הוא 4.827
24/01/2018 4.80 שער הדינר הירדני בתאריך 24/01/2018 הוא 4.80
25/01/2018 4.797 שער הדינר הירדני בתאריך 25/01/2018 הוא 4.797
26/01/2018 4.778 שער הדינר הירדני בתאריך 26/01/2018 הוא 4.778
27/01/2018 4.808 שער הדינר הירדני בתאריך 27/01/2018 הוא 4.808
28/01/2018 4.808 שער הדינר הירדני בתאריך 28/01/2018 הוא 4.808
29/01/2018 4.808 שער הדינר הירדני בתאריך 29/01/2018 הוא 4.808
30/01/2018 4.791 שער הדינר הירדני בתאריך 30/01/2018 הוא 4.791
31/01/2018 4.799 שער הדינר הירדני בתאריך 31/01/2018 הוא 4.799
מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 02/2018 מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 12/2017

תגובות הגולשים