OFFICEGUY

שער הדינר הירדני בחודש מרץ 2018 (03/2018)

לשימושכם, שערי הדינר הירדני במרץ 2018 (03/2018).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/03/2018 4.87 שער הדינר הירדני בתאריך 01/03/2018 הוא 4.87
02/03/2018 4.87 שער הדינר הירדני בתאריך 02/03/2018 הוא 4.87
03/03/2018 4.87 שער הדינר הירדני בתאריך 03/03/2018 הוא 4.87
04/03/2018 4.87 שער הדינר הירדני בתאריך 04/03/2018 הוא 4.87
05/03/2018 4.87 שער הדינר הירדני בתאריך 05/03/2018 הוא 4.87
06/03/2018 4.889 שער הדינר הירדני בתאריך 06/03/2018 הוא 4.889
07/03/2018 4.885 שער הדינר הירדני בתאריך 07/03/2018 הוא 4.885
08/03/2018 4.875 שער הדינר הירדני בתאריך 08/03/2018 הוא 4.875
09/03/2018 4.866 שער הדינר הירדני בתאריך 09/03/2018 הוא 4.866
10/03/2018 4.848 שער הדינר הירדני בתאריך 10/03/2018 הוא 4.848
11/03/2018 4.848 שער הדינר הירדני בתאריך 11/03/2018 הוא 4.848
12/03/2018 4.848 שער הדינר הירדני בתאריך 12/03/2018 הוא 4.848
13/03/2018 4.855 שער הדינר הירדני בתאריך 13/03/2018 הוא 4.855
14/03/2018 4.836 שער הדינר הירדני בתאריך 14/03/2018 הוא 4.836
15/03/2018 4.84 שער הדינר הירדני בתאריך 15/03/2018 הוא 4.84
16/03/2018 4.869 שער הדינר הירדני בתאריך 16/03/2018 הוא 4.869
17/03/2018 4.888 שער הדינר הירדני בתאריך 17/03/2018 הוא 4.888
18/03/2018 4.888 שער הדינר הירדני בתאריך 18/03/2018 הוא 4.888
19/03/2018 4.888 שער הדינר הירדני בתאריך 19/03/2018 הוא 4.888
20/03/2018 4.903 שער הדינר הירדני בתאריך 20/03/2018 הוא 4.903
21/03/2018 4.926 שער הדינר הירדני בתאריך 21/03/2018 הוא 4.926
22/03/2018 4.902 שער הדינר הירדני בתאריך 22/03/2018 הוא 4.902
23/03/2018 4.917 שער הדינר הירדני בתאריך 23/03/2018 הוא 4.917
24/03/2018 4.916 שער הדינר הירדני בתאריך 24/03/2018 הוא 4.916
25/03/2018 4.916 שער הדינר הירדני בתאריך 25/03/2018 הוא 4.916
26/03/2018 4.916 שער הדינר הירדני בתאריך 26/03/2018 הוא 4.916
27/03/2018 4.914 שער הדינר הירדני בתאריך 27/03/2018 הוא 4.914
28/03/2018 4.929 שער הדינר הירדני בתאריך 28/03/2018 הוא 4.929
29/03/2018 4.949 שער הדינר הירדני בתאריך 29/03/2018 הוא 4.949
30/03/2018 4.949 שער הדינר הירדני בתאריך 30/03/2018 הוא 4.949
31/03/2018 4.949 שער הדינר הירדני בתאריך 31/03/2018 הוא 4.949
מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 04/2018 מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 02/2018

תגובות הגולשים