OFFICEGUY

שער הדינר הירדני בחודש מאי 2018 (05/2018)

לשימושכם, שערי הדינר הירדני במאי 2018 (05/2018).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/05/2018 5.097 שער הדינר הירדני בתאריך 01/05/2018 הוא 5.097
02/05/2018 5.09 שער הדינר הירדני בתאריך 02/05/2018 הוא 5.09
03/05/2018 5.121 שער הדינר הירדני בתאריך 03/05/2018 הוא 5.121
04/05/2018 5.106 שער הדינר הירדני בתאריך 04/05/2018 הוא 5.106
05/05/2018 5.109 שער הדינר הירדני בתאריך 05/05/2018 הוא 5.109
06/05/2018 5.109 שער הדינר הירדני בתאריך 06/05/2018 הוא 5.109
07/05/2018 5.109 שער הדינר הירדני בתאריך 07/05/2018 הוא 5.109
08/05/2018 5.077 שער הדינר הירדני בתאריך 08/05/2018 הוא 5.077
09/05/2018 5.074 שער הדינר הירדני בתאריך 09/05/2018 הוא 5.074
10/05/2018 5.05 שער הדינר הירדני בתאריך 10/05/2018 הוא 5.05
11/05/2018 5.03 שער הדינר הירדני בתאריך 11/05/2018 הוא 5.03
12/05/2018 5.04 שער הדינר הירדני בתאריך 12/05/2018 הוא 5.04
13/05/2018 5.04 שער הדינר הירדני בתאריך 13/05/2018 הוא 5.04
14/05/2018 5.04 שער הדינר הירדני בתאריך 14/05/2018 הוא 5.04
15/05/2018 5.074 שער הדינר הירדני בתאריך 15/05/2018 הוא 5.074
16/05/2018 5.064 שער הדינר הירדני בתאריך 16/05/2018 הוא 5.064
17/05/2018 5.055 שער הדינר הירדני בתאריך 17/05/2018 הוא 5.055
18/05/2018 5.059 שער הדינר הירדני בתאריך 18/05/2018 הוא 5.059
19/05/2018 5.05 שער הדינר הירדני בתאריך 19/05/2018 הוא 5.05
20/05/2018 5.05 שער הדינר הירדני בתאריך 20/05/2018 הוא 5.05
21/05/2018 5.05 שער הדינר הירדני בתאריך 21/05/2018 הוא 5.05
22/05/2018 5.024 שער הדינר הירדני בתאריך 22/05/2018 הוא 5.024
23/05/2018 5.046 שער הדינר הירדני בתאריך 23/05/2018 הוא 5.046
24/05/2018 5.029 שער הדינר הירדני בתאריך 24/05/2018 הוא 5.029
25/05/2018 5.028 שער הדינר הירדני בתאריך 25/05/2018 הוא 5.028
26/05/2018 5.065 שער הדינר הירדני בתאריך 26/05/2018 הוא 5.065
27/05/2018 5.065 שער הדינר הירדני בתאריך 27/05/2018 הוא 5.065
28/05/2018 5.065 שער הדינר הירדני בתאריך 28/05/2018 הוא 5.065
29/05/2018 5.065 שער הדינר הירדני בתאריך 29/05/2018 הוא 5.065
30/05/2018 5.042 שער הדינר הירדני בתאריך 30/05/2018 הוא 5.042
31/05/2018 5.026 שער הדינר הירדני בתאריך 31/05/2018 הוא 5.026
מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 06/2018 מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 04/2018

תגובות הגולשים