OFFICEGUY

שער הדינר הירדני בחודש ספטמבר 2018 (09/2018)

לשימושכם, שערי הדינר הירדני בספטמבר 2018 (09/2018).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/09/2018 5.095 שער הדינר הירדני בתאריך 01/09/2018 הוא 5.095
02/09/2018 5.095 שער הדינר הירדני בתאריך 02/09/2018 הוא 5.095
03/09/2018 5.095 שער הדינר הירדני בתאריך 03/09/2018 הוא 5.095
04/09/2018 5.107 שער הדינר הירדני בתאריך 04/09/2018 הוא 5.107
05/09/2018 5.101 שער הדינר הירדני בתאריך 05/09/2018 הוא 5.101
06/09/2018 5.067 שער הדינר הירדני בתאריך 06/09/2018 הוא 5.067
07/09/2018 5.044 שער הדינר הירדני בתאריך 07/09/2018 הוא 5.044
08/09/2018 5.053 שער הדינר הירדני בתאריך 08/09/2018 הוא 5.053
09/09/2018 5.053 שער הדינר הירדני בתאריך 09/09/2018 הוא 5.053
10/09/2018 5.053 שער הדינר הירדני בתאריך 10/09/2018 הוא 5.053
11/09/2018 5.053 שער הדינר הירדני בתאריך 11/09/2018 הוא 5.053
12/09/2018 5.053 שער הדינר הירדני בתאריך 12/09/2018 הוא 5.053
13/09/2018 5.033 שער הדינר הירדני בתאריך 13/09/2018 הוא 5.033
14/09/2018 5.019 שער הדינר הירדני בתאריך 14/09/2018 הוא 5.019
15/09/2018 5.05 שער הדינר הירדני בתאריך 15/09/2018 הוא 5.05
16/09/2018 5.05 שער הדינר הירדני בתאריך 16/09/2018 הוא 5.05
17/09/2018 5.05 שער הדינר הירדני בתאריך 17/09/2018 הוא 5.05
18/09/2018 5.047 שער הדינר הירדני בתאריך 18/09/2018 הוא 5.047
19/09/2018 5.047 שער הדינר הירדני בתאריך 19/09/2018 הוא 5.047
20/09/2018 5.047 שער הדינר הירדני בתאריך 20/09/2018 הוא 5.047
21/09/2018 5.032 שער הדינר הירדני בתאריך 21/09/2018 הוא 5.032
22/09/2018 5.073 שער הדינר הירדני בתאריך 22/09/2018 הוא 5.073
23/09/2018 5.073 שער הדינר הירדני בתאריך 23/09/2018 הוא 5.073
24/09/2018 5.073 שער הדינר הירדני בתאריך 24/09/2018 הוא 5.073
25/09/2018 5.073 שער הדינר הירדני בתאריך 25/09/2018 הוא 5.073
26/09/2018 5.073 שער הדינר הירדני בתאריך 26/09/2018 הוא 5.073
27/09/2018 5.073 שער הדינר הירדני בתאריך 27/09/2018 הוא 5.073
28/09/2018 5.112 שער הדינר הירדני בתאריך 28/09/2018 הוא 5.112
29/09/2018 5.112 שער הדינר הירדני בתאריך 29/09/2018 הוא 5.112
30/09/2018 5.112 שער הדינר הירדני בתאריך 30/09/2018 הוא 5.112
מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 10/2018 מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 08/2018

תגובות הגולשים